Fredrik Taranger

CFO i dentsu Norge og Nord Europa 

Fredrik er finansdirektør og leder konsernstaben i Norge. Staben består av en rekke ulike fagdisipliner som betjener alle dentsu sine datterselskaper på tvers.  

I tillegg til å være en del av den norske konsernledelsen, så har Taranger et utvidet lederansvar inn i dentsu sine virksomheter i Sverige og Finland. I 2020 fikk Taranger også ansvaret for dentsu Nord Europa, også der som CFO.

Han startet hos dentsu høsten 2012, og har tidligere erfaring fra tilsvarende roller i medie- og IT bransjen. 

Fredrik Taranger – CFO i dentsu Norge og Nord Europa