2020 ser ut til å bli annerledes! I denne rapporten ser vi på de viktigste trendene for medieomsetning i år, både fra et marked og et medieperspektiv.