Harald Eide-Fredriksen

Medie- og forhandlingsdirektør i dentsu Norge

Harald Eide- Fredriksen begynte i dentsu i 2015, og har et overordnet ansvar for medieinvesteringene byrånettverket forvalter på vegne av sine kunder. Det vil si både å lede medieforhandlingene for en del av dentsu sine større kunder, sørge for faglig utvikling og kvalitetssikring på området, samt jobbe tett med mediene for å utvikle gode innovative løsninger til det beste for våre kunder. Han er dessuten en mye brukt ekspert i saker om utvikling og prognoser i det norske mediemarkedet. 

Eide-Fredriksen har over 20 års erfaring fra mediebyrå, og har arbeidet både med analyse, som rådgiver, kundeansvarlig og som byråleder. Men viktigst av alt er det at han i mange år har ledet forhandlingene for noen av Norges største og mest krevende annonsører.  

Fra et forhandlingsperspektiv mener Eide-Fredriksen det beste med dentsu er størrelsen og samarbeidsånden, som gir nettverket en unik markedsinnsikt og gjennomføringskraft, men også muligheter til å utvikle nyskapende løsninger i samarbeid med mediene. 

Harald Eide-Fredriksen – Medie- og forhandlingsdirektør i dentsu Norge