Møt Inge Hofstad Kjeilen - Director Data Science i Dentsu Norge

Publisert på:

Tidligere jobbet han fulltid som DJ og produsent med eget plateselskap, og han har reist rundt og spilt i 35 land, inkludert Japan, Sør-Amerika og Australia. Inge er opprinnelig fra Bergen, men har nå slått seg til ro på Carl Berner på Oslo´s beste østkant sammen med sin kone og to kaniner. 


Inge Hofstad Kjeilen - Director Data Science i Dentsu Norge 


Kan du fortelle kort hva du jobber med i dentsu? 

– I dentsu leder jeg avdelingen som jobber med å modellere effektene av markedsføring for våre kunder. Data science er et fagfelt hvor vi bygger statistiske modeller for å måle effekt av marketing på både kort og lang sikt. Det kan for eksempel være hva som gir best effekt på TV eller hva som gir best effekt i ulike sosiale medier. 

Han legger til at de også tar med det kreative aspektet inn i analysene, for å måle hvilken rolle det kreative konseptet spiller i helheten i markedsføringen og hvilke roller de ulike løsningene har i mediemiksen. 


Hva synes du er mest spennende med dette fagfeltet? 

– Det mest spennende med dette fagfeltet er at det aldri finnes et fasitsvar som gjelder alle. Det er store ulikheter på hva som fungerer og ikke. Det er helt unikt fra kunde til kunde og bransje til bransje. Hadde det vært et fasitsvar, hadde alle gjort suksess til enhver tid. I dentsu er vi en av pionerene i markedet på modeller som fanger opp både den kortsiktige effekten av markedsføring og den langsiktige, merkevarebyggende effekten. 

 

Inge forklarer videre at alt man gjør av marketing har en umiddelbar salgsutløsende effekt, men det skaper også resultater på lengre sikt. 

 – En TV-reklame gir ikke bare effekt der og da. Den kan også betale seg tilbake langt frem i tid. Budskapet plantes i hodet på mottakeren, og kan bli salgsutløsende ved en senere anledning. Vi gir kundene våre muligheten til å se effekten, for eksempel gjennom et helt år. 

 

På hvilken måte bidrar fagfeltet til å skape resultater for kunden? 

– Det bidrar til å skape resultater for kunden ved at de får mer innsikt i hva som faktisk fungerer og hva som ikke fungerer. Denne kunnskapen er et veldig godt utgangspunkt for å kunne bruke marketing på en måte som fungerer best akkurat for dem, for å skape best mulig resultater. Mye innenfor marketing i dag er basert på hva man gjorde i fjor eller hva man føler er riktig for sin merkevare. Våre metoder for effektmåling bidrar med en analytisk dimensjon og profesjonaliserer marketingfaget i større grad. Dette gir våre kunder grundige analyser for å sikre gode forretningsresultater. 

 

Selv om Inge brenner for jobben og fagfeltet sitt, har han ikke lagt musikken på hylla. Den interessen vil alltid være der, og han produserer fortsatt musikk i sitt eget studio hjemme i leiligheten på Carl Berner.