Møt Yngve Karlsen – Insight Director i Dentsu Norge

Publisert på:

Yngve bor sammen med kone og to døtre nord i Oslo med marka utenfor døra. Familien liker å traske rundt i skogen, både til fots i sommerhalvåret og på ski om vinteren.  

 

Yngve Karlsen Insight Director i Dentsu Norge 


Kan du fortelle kort hva du jobber med i dentsu? 

– Som leder av innsiktsavdelingen i dentsu jobber jeg blant annet med å lage beslutningsstøtte og evaluere resultater for kundene våre. Dentsu skal kjenne forbrukeren best. Vår jobb er å hjelpe kundene våre med å forstå markedet og i målgruppene, sånn at de kan vinne markedsandeler. Dette forutsetter også at vi ligger tett på forbrukersentiment og trender, og vi arrangerer jevnlig kundeseminarer og utfører trendstudier for å ha fingeren på markedspulsen.  

– Jeg er opptatt av at vi skal dele og lære for å ha faglig utvikling og sikre at vi er fremme i skoa både når det gjelder teori og metodikk. Det handler om å sikre at vi får tolka data til å bli innsikt, som igjen kan danne grunnlaget for å bli til en strategi. 

 

Hva synes du er mest spennende med dette fagfeltet? 

– Det mest spennende er at vi jobber med en utrolig bredde i løsningene. Det er også et fagfelt i god utvikling med tanke på teoretiske rammeverk, metodikker, automatiseringer og beste praksiser. Man blir aldri utlært i denne bransjen. 

 

På hvilken måte bidrar fagfeltet til å skape resultater for kunden? 

– Vi måler for å lære, sånn at både vi og kunden kan bli enda bedre. Det handler om å sikre et godt fundament å operere på, så handler det om å evaluere underveis, sånn at man gjør de investeringene som gir best mulig resultatoppnåelse. Målet er alltid å bidra til å sikre bedre avkastning på markedsinvesteringene og forretningsmodellen til kundene våre. 

 

Mye av fritiden går også med til å følge opp døtrene med alt fra korps, til speidern og fotball. Ellers er Yngve glad i bøker og opptatt av samfunnsliv. Han bruker også familiehytta i Hallingdal så ofte han kan.