Melding fra Yoko Kitakaze, Global Chief Sustainability Officer 

Å generere ideer for fremtiden for å løse utfordringer samfunnet står ovenfor

For at dentsu virkelig skal bidra til vekst for våre kunder og samfunnet inn i fremtiden, er initiativer for å generere ikke-finansielle verdier av størst betydning. Vår bærekraftsstrategi for 2030 handler om å generere ideer for fremtiden, slik at vi kan løse utfordringer samfunnet står overfor. Dette handler ikke bare om å være bærekraftig, men å frigjøre potensielle muligheter. For å oppnå dette må vi først forestille oss en ideell fremtid uten å være bundet av nåværende begrensninger. Dette lar oss tenke fritt på hvordan vi kan oppnå dette i fremtiden, i stedet for å tenke på det som en forlengelse av fortiden.  Ved å utnytte vår «innsikt til menneskeheten» som vi har dyrket siden grunnleggelsen for å bidra til å forme folks holdninger og atferd, tror vi at vi kan bidra til å fremme bærekraft for samfunnet som en helhet.


Videre er det viktig for oss å dele med våre interessenter verdien av å ikke bare fokusere på vår egen kortsiktige profitt, men også på en mellom- til langsiktig bærekraft for samfunnet. I 2023 lanserte dentsu for eksempel «Decarbonization Initiative for Marketing» med mål om å visualisere og redusere klimagassutslipp i forsyningskjeder knyttet til markedskommunikasjonsaktiviteter i Japan. Sammen med de involverte interessentene tok vi sikte på å diskutere den optimale tilstanden for industrien for å realisere et lavkarbonsamfunn.

Samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og sivilsamfunn er nøkkelen til å skape verdier for samfunnet. Å koble sammen disse tre gruppene er tilfeldigvis også dentsu´s største styrker. Ved å koble andre sammen og utnytte kreativiteten og oppfinnsomheten til vårt mangfoldige globale talent, kan vi lede systemisk endring mot fremtidige muligheter på fem områder med stor innvirkning:

  • Fremskynde vår egen bærekraftige transformasjon
  • Drive endring i vår bransje
  • Engasjere i samarbeid på tvers av bransje
  • Gjøre samfunnet i stand til å ta bærekraftige valg
  • Fremme endring i sosiale systemer

Med et mål om å skape en felles framtid sammen med andre, vil vi transformere samfunnet gjennom våre bedriftsaktiviteter.