Vi er ikke tilskuere... 

Samfunnet står overfor vår tidsalders største utfordringer: klimaendringer, tap av biologisk mangfold og ekstrem ulikhet. Befolkningen krever endring, og bedrifter som oss selv må være en del av løsningen. Som et globalt ledende fagmiljø innen moderne markedsføring samarbeider vi med store deler av næringslivet og har en reell påvirkning på hvordan markedet utvikler seg. Vi er ikke kun tilskuere. Vi har ansvaret, muligheten og privilegiet til å hjelpe og veilede våre kunder og samfunnet gjennom denne utfordrende endringsprosessen. Vi utnytter data, teknologi og kreativitet for å skape en lysere og mer bærekraftig fremtid for alle. 

Dette formålet er kjernen i vår forretningsstrategi og kultur. Og som en global organisasjon bestående av 46 000 lidenskapelige mennesker, har vi kreativiteten, ferdighetene og potensialet til å få dette til. Det starter med innsikt, ideer og en visjon om en bedre fremtid. Sammen kan vi inspirere mennesker overalt mot en ny måte å leve på. Vår Social Impact-strategi setter fokus på de områdene der vi kan gjøre størst forskjell.