Vi er stolte av ulikheter 

I dentsu vil vi gjøre ting annerledes. Tenke annerledes, handle annerledes, og levere innovative løsninger til kundene våre.   

Vi er stolte av å være annerledes.

Like muligheter for alle 

Vi definerer ikke mennesker etter rase, kjønn, seksuell orientering, alder eller funksjonsevne. Vi vil at alle skal være seg selv på jobb.  

Så uansett om du blir med oss, eller vil flytte til en ny del av bedriften, jobber vi hardt for å sørge for at vi skaper like muligheter for alle, så vi kan tiltrekke oss og utvikle briljante, mangfoldige talenter. 

Omfavner individualitet 

Individualitet er det som gjør oss store. Kom på jobb som den du er, og skap noe fantastisk. Det er det vi bryr oss om hos dentsu. 

Respekterer deg 

Vi respekterer alles tanker, meninger og bidrag. Vi er alle en del av en åpen og inkluderende kultur der ideer er verdsatt, og der våre ansatte oppmuntres til å påvirke både bedriften og kundene vi jobber med. 

Forankret i engasjement og handling 

 Dentsu er forpliktet til langsiktig og bærekraftig endring i samfunnet, og skaper en kultur med rettferdighet og likestilling for alle.  

Vi har et tydelig sett med globale prinsipper som styrer hvordan vi som bedrift opererer, med ansvar for å drive konkret handling som fører til konkret endring. De er utvetydige og vil sikre at ingen form for rasisme eller diskriminering tolereres i noen av våre markeder. 

Vi vil utvikle en mangfoldig arbeidskraft, skape en kultur av muligheter, og vi anerkjenner at rettferdig beslutningstaking er en forutsetning for likeverd. Vi skal være datadrevne og måle fremgangen for å sikre lederskapets ansvar. Vi skal investere der vi trenger, gå gjennom praksisene våre, og utvikle beregninger og planer for å nå målet om likeverd.  

Vi er på en reise for å skape en mer rettferdig og likestilt arbeidsplass. Uansett hvilken rolle vi spiller, har vi alle et kollektivt og individuelt ansvar for å oppnå forandring. På den måten vil vi gjøre dentsu til en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass vi alle kan være stolte av.