Dentsu What’s Next?

Publisert på:

Hvordan påvirker de urolige økonomiske tidene oss? Har vi endret hvordan vi handler og hva vi kjøper? Hvordan konsumerer vi medier og hva er årets mest sentrale trender for markedsførere? Her deler vi litt av hva vi lærte på årets Dentsu What’s Next. 


        Paal Fure, CEO dentsu Norge og Nord-Europa.


Skal vi trekke frem kun én ting fra årets trendseminar, er det at denne høsten krever et growth mindset. Som på godt norsk vil si at de bulkete omgivelsene vi er i nå byr på mange, mange muligheter. Det er opp til oss å se dem og gripe dem. Sjokk og lyspunkter fra DN’s Terje Erikstad

Vi har vært gjennom turbulente tider. Først kom pandemien som ga både en økonomisk nedtur og en påfølgende opptur vi ikke har sett maken til før. Så kom krigen i Ukraina og en energikrise uten like. I tillegg topper vi det Terje Erikstad, finansdirektør i Dagens Næringsliv, kaller verdens farligste graf – karboninnholdet i atmosfæren. Klimaendringene er en realitet. Disse tre sjokkene har ført til tre overraskelser. En løpsk inflasjon som har ført til renteøkning på renteøkning. Samtidig har vi i Norge klart oss ganske så bra og tålt høyere renter enn det Norges Bank trodde. Men nå virker det som Norges Banks renteøkninger faktisk har begynt å bite på. Vi ser en markant nedgang i varekonsum, tjenestekjøp og boligkjøp. Heldigvis finnes det lyspunkter også. Norsk økonomi vokser sakte, men sikkert. Det har heller aldri vært så mange i jobb som nå. Mange av disse hadde ikke en jobb tidligere. Vi er også mer optimistiske for egen økonomi enn før. Alt i alt kan vi si at vi ser lyset i tunnelen.


        Terje Erikstad, Finansredaktør i Dagens Næringsliv

 


Vi kjøper mindre, men lever fortsatt godt

Vi går gjennom en stresstest av husholdningens økonomi. Flere og flere justerer privatøkonomien og 30-40 % dropper eller utsetter kjøp. Vi kutter ned på uteliv, mat, reise og hjem, mens digitale abonnementer beholdes. Folk handler mer rasjonelt og velger billigere varianter. Samtidig som vi kjøper mindre, kjøper vi også bedre kvalitet. Vi bruker lengre tid på hvert kjøp. Det gjør at vi må ha mer tålmodighet med kundene våre og betrygge dem om at de gjør et godt kjøp. Samtidig som vi ser at halvparten av oss justerer på pengeforbruket, så er det jo også en halvpart som ikke gjør det. Halvparten av oss lever like godt som før eller til og med enda bedre. 


        Yngve Karlsen, Leder dentsu innsikt / Insight DirectorTVen er død – lenge leve levende bilder

I takt med samfunnet endres medievanene våre også. Vi ser mer levende bilder enn noen gang. Daglig ser vi over tre og en halv time på levende bilder. Enten det er på en tv-skjerm, en dataskjerm eller mobil. Lineær tv utgjør rundt halvparten av konsumet, dog synker det sakte, men sikkert. De færreste av oss foretrekker å se lineær tv. Blant den yngre generasjonen, Gen Z, er det kun 6% som foretrekker lineær tv. Drama og serier vil vi se når det passer oss, mens sport og nyheter ser vi når det skjer. Nordmenn ønsker ikke reklame og betaler for strømmetjenester. 40% av oss har tre eller flere strømmetjenester. Bruken av sosiale medier forandrer seg også. TikTok er den mest trendsettende kanalen. Meta, Facebook og Instagram stagnerer, men det betyr ikke at Meta er dødt. Det gir oss faktisk hele 70 % daglig dekning. For å skape vekst må du tenke nytt

Hvem er Gen Z? De ble født mellom 1996 og 2012, og utgjør 30 % av verdens befolkning. Det er den eneste generasjonen født etter internett. Mediebruken er dermed ganske ulik den vi kjenner fra før. De bruker sosiale medier til søk. TikTok, Youtube og ChatGPT.  Gen Z søker mer autentisk innhold og åtte av ti er lut lei polerte reklamefilmer. Vi ser at  lo-fi filmer filmet med telefonen fungerer best på yngre målgrupper og lengden på filmen har ikke noe å si. Det viktigste er historiefortelling. Innholdet må ikke være selgende, men inspirere. Det gjør at vi må tilpasse innholdet vi lager til hver kanal. Vi må teste mer, tørre å være uformelle og kommunisere på målgruppens premisser. I tillegg er det viktig å måle  resultatene og å justere strategien etter behov.


        Tyy Christian, Gen Z Advisor, dentsu UK & Irland, Som vi ser er det endringer i både handlemønstre og mediebruk. Det fører til at veksten ikke kommer av seg selv lenger. Nå må vi tenke nytt. Bruke kreativiteten og utnytte mulighetene dyrtiden har å by på. 


Vil du delta på vårt neste event? Les mer her.