Paal Fure, CEO i dentsu Norge og Nord Europa, deler sine perspektiver og refleksjoner rundt utfordringer og muligheter i 2024

Publisert på:

Året har startet som forventet, med en geopolitisk usikkerhet og økonomisk uforutsigbarhet. Våre oppdragsgivere står overfor ulike utfordringer og viktigheten av innsikts- og strategiarbeid har kanskje aldri vært viktigere. Vi gir alltid vårt beste, og sørger for å gjøre det som er viktigst og gjøre det veldig godt.

Vi ser frem til et år med økt konkurransekraft, enda bedre resultater og at fremtidsdyktigheten sikres.