Happy Pride – hos oss er det høyt under taket

Publisert på:

Som Norges største fagmiljø innen moderne markedsføring, er vi i dentsu mange forskjellige mennesker med ulik bakgrunn, alder, legning og etnisitet. Det er nettopp det som gjør oss så gode, og i stand til å gjøre en god jobb for kundene våre.

Vi har alle et ansvar for et inkluderende arbeidsliv, der alle føler seg trygge og ikke opplever noen form for diskriminering eller trakassering. Derfor feirer vi og heier på markeringen av Pride. For oss er mangfold, inkludering og respekt for ulikheter like viktig å i juni som det er alle andre måneder i året. Pride er en fin anledning til å vise vår støtte, og at vi mener det. 

Vi er også svært glade for å se at dette engasjerer våre ansatte. Det er stor interesse og engasjement for våre interne grupper som jobber med blant annet FNs bærekraftsmål #5 og #10 knyttet til likestilling mellom kjønnene og mindre ulikhet.

Dentsu skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass, hvor alle skal ha like muligheter og hvor alle behandles med respekt. Gjennom vårt kundeløfte “we are a force for good” er dette et felles ansvar og et mål for hele virksomheten.


Vi oppfordret noen av kundene og samarbeidspartnerne våre til å bli med på en felles Pride-markering, og de var heldigvis ikke vanskelige å be. Se bare her:

Hos Elkjøp skal vi fremme en kultur som feirer mangfold og likestilling. 

For oss i Snapchat Norge er et arbeidsliv der alle føler seg trygge en fanesak 365 dager i året. 

Vi arbeider kontinuerlig med inkludering og likestilling i Höegh Eiendom. 

Vi støtter mangfold i samfunnet og på arbeidsplassen. Bohus for de tusen hjem – for alle selvfølgelig!

I Google er mangfold og inkludering er en sentral del av vår arbeidsplass, produkter, og programmer. 

Hos SPAR er mangfoldet blandt de ansatte selve bærebjelken i organisasjonen.

S for Sammen. Fra A til Å. Hilsen DNB.


Pride er både en fest og en protest, det er deltagelse og synliggjøring – enten det gjelder lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner.

Happy Pride fra alle oss i dentsuPaal Fure

CEO dentsu Norge og Nord-Europa