Hvordan orienterer forbrukerne og målgruppene seg i usikre tider?

Publisert på:

Hvordan orienterer forbrukerne og målgruppene seg i usikre tider? Tross økende kostnader og høy inflasjon, oppgir over halvparten av nordmenn at de har en komfortabel økonomi. Videre sier nær halve befolkningen at bærekraft er viktig i hverdagen – noe som indikerer at bærekraftsengasjementet blir stadig mer allment. Sammen gir dette endrede forbrukergrupper, som kan kreve endrede markeds- og kommunikasjonsstilnærminger.  

I vårt kundeseminar i mars ga vi en smakebit på markedstilstanden via dentsus store forbrukerundersøkelse for det norske markedet. Noe av det vi har kartlagt er hvordan forbrukerne manøvrerer i et krevende økonomisk landskap, hvordan covid har påvirket våre forbruksmønstre, hvor store andeler som handler bærekraftig og hvordan bærekraftperspektivet påvirker hverdagen deres. 

 

Hvordan manøvrerer forbrukerne i usikre tider  

Økte kostnader på bolig og strøm har ført til at mange nordmenn har dårligere råd enn tidligere. Men visste du at over halvparten opplever at de har en komfortabel økonomi? Og selv om vi stadig ser oppslag i nyhetene om at «smertegrensen snart er nådd» for store deler av befolkningen, så er det mange som allikevel har planer om å starte en investeringsplan (12%), kjøpe seg bolig (10%), pusse opp hjemme (30%) eller kjøpe ny bil (13%).  

Dentsu Norge gjennomfører regelmessig en stor undersøkelse blant den norske befolkning (CCS), og en liten del av resultatene fra denne undersøkelsen ble presentert for våre kunder i et kundeseminar i mars. Her kunne vi fortelle at selv om mange sliter økonomisk, og de siste årene med pandemi, krig i Europa og dårligere økonomi for folk flest har satt sitt preg på hverdagen, så er det allikevel mye som er tilbake på nivå med tiden før covid.  

 

Når det gjelder holdninger til hvordan vi orienterer oss i våre dagligdagse avgjørelser så er det mye som har vært og fortsatt er status quo. 18% av befolkningen handler på impuls, og dette er på nivå med tidligere målinger. Og til tross for at mange bruker mye mer penger på mat enn tidligere år, så er andelen som er nøye med budsjetteringen av dagligvareutgifter stått stille de siste årene på ca 33%. Vi så også noen endringer under covid som kan ha vært midlertidige. For eksempel vår holdning til å handle lokalprodusert og kortreist økte fra 38% til 41% under covid, men denne andelen har nå falt til 35%, trolig til dels pga. dyrtid og redusert betalingsvillighet.   

 

Noen av funnene fra undersøkelsen er at til tross for at mange i Norge er hardt rammet av dyrid, har allikevel de fleste fortsatt så vi klarer oss godt – og vel så det. På mange måter er vi dessuten tilbake på nivå med tiden før covid. Noen endringer var kanskje midlertidige, men en del har nok fått et tilbakeslag pga. dyrtiden. 

CCS er Dentsus eget system med research, innsikt og planleggingsverktøy basert på den mest dybdegående globale undersøkelsen av forbrukere, deres livsstil, forbruksvaner og medievaner i verden. På verdensbasis er utvalgsstørrelsen på over 420.000 respondenter i 70+ land (5.200 i Norge), og den representerer over 90% av den globale mediespenden. CCS gir Dentsu Norge og våre kunder innsikt om bruken av og involveringen i over 50 kjøpte, eide og fortjente medier. 

 

Hvem er Norges grønne forbrukere? 

Dentsu gjennomførte en kombinert kvalitativ og kvantitativ studie om bærekraft senhøsten i 2023 som avdekket behovet for å gå mer i dybden på hvem det er som er opptatt av bærekraft, hvordan tematikken påvirker hverdagen deres og valgene de tar knyttet til merkevarer. Vi har derfor inkludert en splitter ny modul om bærekraft i CCS med mer omfattende innhold.  

Vår undersøkelse viser at syv av ti nordmenn engasjerer seg innen bærekraft, men i varierende grad. På bakgrunn av en rekke ulike parametere har vi klassifisert befolkningen inn i seks ulike grupper: Aktivistene, de snusfornuftige, de bekymrede, skrytepavene, de likeglade og de uengasjerte.  


De fire førstnevnte gruppene engasjerer seg innen bærekraft i positiv favør og disse favner inn under vår nye modul i CCS «Den grønne forbruker».  

Generelt stiller den grønne forbruker de høyeste kravene til myndighetene og bedrifter i Norge, samtidig som 75% oppgir at de selv har et eget ansvar for at vi har et bærekraftig samfunn. 65% oppgir at de prøver å ta bærekraftige valg når de kjøper produkter. 

Størst motivasjon for å leve bærekraftig for den grønne forbruker handler om fellesskapet i form av ønske om en bedre fremtid for kommende generasjoner og at det føles godt å gjøre noe bra for naturen og for samfunnet. Samtidig oppgir 79% at det er motiverende å støtte lokale og norske firma. Den grønne forbruker har høy endringsvilje. 79% oppgir at det er nødvendig med livsstilsendringer for å løse nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til bærekraft og 57% er villig til å gi avkall på materielle gode for å leve mer bærekraftig.  

 

Ta kontakt med din kontaktperson hos dentsu for å lære mer om målgruppen din eller den grønne forbruker.