The Generative AI Playbook

Publisert på:

Forestillingen om en fotballgarderobe summende av spenning rett før en avgjørende kamp, hvor treneren med tavle i hånd skisserer vinnerstrategien, gir en levende metafor for innholdet i vår nyeste utgivelse: "The Generative AI Playbook". Dette verktøyet er ikke bare en guide, men en strategisk partner for enhver organisasjon som ønsker å mestre kunsten å navigere gjennom den konstante endringen drevet av Generativ AI. 


Pål Machulla, Creative Director i Merkle Norge


Vårt team forsto raskt at selv om vi sto klare med løsninger, var det et utbredt behov blant kundene våre etter klarhet og trygghet. De søkte forståelse for hvordan Generativ AI kunne øke deres forretningsverdi, og hvordan en felles visjon kunne skapes i organisasjonen rundt teknologien. 

Med "The Generative AI Playbook", tar vi sikte på å utruste merkevarer med verktøyene de trenger for å gjøre velinformerte prioriteringer, valideringer av ideer og use-cases, og å utforske nytt territorium. Vi støtter dette gjennom tre gjensidig avhengige søyler: 

  • Næring til forestillingsevnen: Å åpne opp for nye mulighetsrom som mange fortsatt anser som uutforskede. 
  • Tilrettelegging for innovasjon: Å skape et miljø hvor tverrfaglige team kan samarbeide om å utvikle banebrytende løsninger. 
  • Generering av forretningsverdi: Å sørge for at alle initiativer og ideer er forankret i økt verdi for selskapet. 


Praktisk sett bruker vi robuste rammeverk som RICE for å analysere og evaluere ideer systematisk. Dette rammeverket vurderer Reach, Impact, Confidence, og Effort for hver idé, som bidrar til å kvalitetssikre og prioritere de mest verdifulle prosjektene. 

Vi er innforstått med utfordringene som ligger i å iverksette nye strategier i organisasjoner som allerede har etablerte prosesser og siloer. Derfor har vi tatt med oss tilbakemeldinger fra brukerne og videreutviklet Playbooken til en generativ versjon, hvor Generativ AI ikke bare analyserer, men også aktivt deltar i valideringen og implementeringen av brukercase. 


The Playbook v2 

Introduksjonen av vår oppdaterte guide, "The Generative AI Playbook v2," markerer et betydelig fremskritt i anvendelsen av generativ AI innen bedriftsstrategi og innovasjon. Dette verktøyet er ikke bare en oppfølger, men en evolusjon som adresserer kompleksiteten og utfordringene organisasjoner møter når de skal inkorporere generativ AI i deres operasjoner. 

I den opprinnelige versjonen av Playbooken, tilbød vi en metodikk for hvordan organisasjoner kunne utforske og prioritere bruk av generativ AI. Med v2 tar vi et stort skritt videre ved å integrere generative agenter direkte i valideringsprosessen. Disse agentene er spesialiserte versjoner av store språkmodeller (LLMs) som er skreddersydd for å analysere og syntetisere tverrfaglig kunnskap på en måte som tidligere var utenkelig. 


Hva gjør dette unikt?

Hva gjør dette unikt? Playbook v2 bruker disse agentene til å gjennomføre en dypere og mer nyansert evaluering av hver idé eller use-case ved hjelp av det etablerte RICE-rammeverket. Dette inkluderer: 

  • Reach: Agentene vurderer markedsrekkevidden og potensialet i ideene, identifiserer relevante kundesegmenter og deres behov. 
  • Impact: Ved å analysere hvordan hver idé kan forbedre kundeopplevelsen og øke forretningsverdien, gir agentene innsikt i den potensielle påvirkningen på både kort og lang sikt. 
  • Confidence: Generative agenter utfører en rekke analyser for å sikre at ideene er støttet av data og ikke bare hypoteser. Dette omfatter alt fra generativ desk-research til innsiktsanalyse av brukerundersøkelser, fokusgrupper og markedsanalyser. 
  • Effort: Agentene hjelper til med å estimere ressursbehovet for å realisere ideene, sikre en balansert vurdering av kostnad versus nytte. 


Ved å benytte generative agenter i denne prosessen, kan The Playbook v2 tilby en mer dynamisk og tilpasset tilnærming til idevalidering og prioritering. Dette sikrer ikke bare at gode ideer blir videreutviklet, men også at de er gjennomførbare og har reell verdi for organisasjonen. 

Med denne nye tilnærmingen håper vi å overvinne tradisjonelle barrierer som siloer og fragmenterte prosesser innen organisasjoner. Ved å orkestrere samarbeid på tvers av disipliner og avdelinger, fremmer Playbook v2 en kultur der innovasjon kan florere og ideer kan vokse fra konsept til implementering med større hastighet og effektivitet. 


Vi ser frem til å hjelpe våre kunder med å navigere i denne nye æraen av teknologi med The Generative AI Playbook v2 som deres guide og partner i innovasjon.