dentsu med ny Ad-spend rapport

Publisert på:

dentsu lager hvert år rapporter og analyser som tar et dypdykk i bransjen vi opererer i. Nå er den nyeste utgaven av Global Ad Spend Forecasts klar.


I denne rapporten lærer du mer om dentsu sine prognoser for mediekjøp i tiden fremover.


dentsu sine prognoser for annonsekjøp viser en global vekst på 9,2 prosent i 2022, prognosen viser at annonsemarkedet vil nå 745 milliarder amerikanske dollar. Da vil annonsekjøpene overstige nivåene som var før pandemien, i 2019, med hele 117,2 milliarder amerikanske dollar.

Rapporten viser at 2021 ble et bedre år enn mange forventet, og at 2022 bygger videre på det. I 2021 oversteg annonsekjøpene 2019-nivåene med 8,7 prosent og økte year-on-year med 17 prosent. Det er den høyeste registrerte markedsveksten av dentsu, og betydelig høyere enn veksten i globalt bruttonasjonalprodukt.

Videre tilsier rapporten at digitale annonsekjøp anslås å utgjøre 55,5 prosent andel av de globale annonsekjøpene i 2022, og er forventet å øke til 59,4 prosent andel i 2024.

Last ned rapporten her.