Michael Legendre om ivaretakelse av ansatte

Publisert på:

Michael Legendre, byråleder i Merkle, forteller at de har stort fokus på å tilrettelegge for et godt og sosialt arbeidsmiljø, samt hvordan balansere privatliv og jobb.  

          Byråleder i Merkle: Michael Legendre


Teft har lansert Bransjerapporten 2023, det er den 13. utgaven av rapporten. Bransjerapporten er basert på Bransjeundersøkelsen for alle som jobber med markedsføring, teknologi, design og kommunikasjon. I årets bransjeundersøkelse ble det målt at et godt og sosialt arbeidsmiljø, samt balanse mellom jobb og privatliv er de viktigste grunnene for å bli værende på en arbeidsplass, begge med en økning fra fjoråret.  

Michael Legendre er en av lederne som ble spurt om hva de vil gjøre for å fremme et godt arbeidsmiljø for sine ansatte i 2023.  

- Vi kjenner oss godt igjen i bransjeundersøkelsen og resultatene av den. Vi har klokketro på å tilrettelegge for et godt og sosialt arbeidsmiljø hvor de ansatte vet og faktisk klarer å balansere mellom privatliv og jobb. Dette viser også våre egne medarbeidertilfredshetsundersøkelser at vi får til, sier Legendre og utdyper: 

- Vi gjør egentlig ganske mye for å levere på dette. Vi tror det er viktig å avklare forventninger tidlig i et arbeidsforhold, spesielt med unge mennesker, sånn at hver enkelt vet hva som forventes og ikke. Deretter jobber vi med tett 1-1 oppfølging hvor vi diskuterer viktigheten av å logge av og prioritere andre ting enn jobb. Vi har klokketro på å tilrettelegge for et godt og sosialt arbeidsmiljø hvor de ansatte vet og faktisk klarer å balansere mellom privatliv og jobb. 

 

Ønsker du å lese hele Bransjerapporten eller vite mer? Ta kontakt med teft: https://teft.no/