Ruter dropper Starcom - RED dentsu X slo seks byråer i kampen om den nye millionkontrakten

Publisert på:

- RED dentsu X viste en svært god forståelse av oppgaven, og stilte med et kompetent og engasjert team som demonstrerte sterke strategiske evner. Ikke minst evnet de å vise et veldig bra samspill mellom teammedlemmene i workshop-delen av anbudet, forteller Eli Hjoberg, ansvarlig for markedskommunikasjon i Ruter.


Inngår samarbeid:

Petter Wiencke (kundedirektør i RED dentsu X), Adrien Bjørnskau (leder for media i RED dentsu X), Eli Hjoberg (ansvarlig for markedskommunikasjon i Ruter), Inge Hofstad Kjeilen (iInnovasjonsdirektør i RED dentsu X) og Miriam Brockstedt Berg (ansvarlig for markedskommunikasjon i Ruter).


I høst skrev Kampanje om at kollektiv -og transportselskapet Ruter var på byråjakt og hadde lyst ut et nytt anbud for både nytt mediebyrå og reklamebyrå. Kampanje har tidligere skrevet at Anorak kapret reklamekontrakten til over 60 millioner kroner.

Nå er det klart at RED dentsu X har sikret seg mediekontrakten, som i anbudet er anslått å ha en verdi på 156 millioner kroner over seks år. Den reelle verdien er forventet å være lavere som følge av pandemi og budsjettkutt.

RED dentsu X slo ut seks andre byråer i kampen om kontrakten, inkludert Starcom, som har vært Ruters mediebyrå de siste fire årene. I høst varslet byrået, som har jobbet med Ruter i flere omganger, at de ville forsvare kunden. 

Blant de andre byråene som ikke nådde opp var Initiative, Carat, Mediacom, Mindshare og Try Opt.


Skal nå se fremover

Ifølge Eli Hjoberg, blir av de viktigste oppgavene for Ruter og deres nye mediebyråpartner fremover å få enda flere til å la bilen stå, og heller velge kollektivtrafikk, sykkel og gange. Utover dette vil et viktig arbeid være å tilby stadig flere mobilitetsformer i Ruter sin nye app.

- På mange måter har vi lagt bak oss to år som har vært svært annerledes med lite forutsigbarhet. Dette har resultert i at vi fremover må jobbe enda mer innsiktsbasert og tilpasse kommunikasjon og kampanjer basert på hvordan kundenes reisemønster setter seg på sikt, dette gleder vi oss nå til å ta tak i med vår nye mediebyråpartner, sier Hjoberg. 

Ifølge henne har Ruter de siste årene jobbet aktivt med å befeste en mer emosjonell posisjon, gjennom å vise at de bryr seg om storbyen og folkene som bor her, og at de vil føre folk sammen på flere måter enn å bare frakte dem fra A til B. Denne posisjonen vil de fortsette å bygge opp og videreforedle i årene som kommer.

- Folk bruker Ruter mindre nå enn før, på grunn av pandemien. Bruker dere nå mer eller mindre penger på reklame? 

- Vi har lavere budsjetter til markedsføring nå enn før pandemien, ja, sier Hjoberg.

Avtalen har i utgangspunktet en varighet på to år, men kan forlenges med ett år av gangen totalt fire ganger. 


En av de mer spennende merkevarene

Kundeansvarlig for Ruter i RED dentsu X, Petter Wiencke, sier at han er svært fornøyd med å få bidra til kollektivelskapets fremtidige posisjon.

- Ruter er definitivt en av de mer spennende merkevarene å jobbe med i tiden som kommer. Etter å ha tilbakelagt to år med tidvis strenge restriksjoner på kollektiv reising og tilsvarende uforutsigbarhet, skal vi nå se fremover på hvordan vi kan svare på det endrede kundebehovet og de vanene som setter seg hos folk. Ikke bare med tanke på kollektiv transport, men også innenfor bærekraftige løsninger for mobilitet. Dette er en utfordring vi gleder oss stort til å ta fatt i, avslutter han. 

Av de 25 millionene Ruter brukte på medier i 2019 utgjorde byråhonoraret omtrent fem prosent av totalsummen, har selskapet tidligere fortalt Kampanje. Det vil si at Ruters tidligere mediebyrå ble premiert med 1,25 millioner kroner i 2019.