Nå må du arbeide innsiktsdrevet med bærekraft – dentsu har kunnskapen og hjelper gjerne

Publisert på:

– Det er dramatiske endringer hos nordmenn. 70 % av oss ønsker å redusere forbruket, og flertallet prøver å ta bærekraftige valg når de handler, sier dentsus innsiktsdirektør Yngve Karlsen. Dentsu mobiliserer nå kraftig for å kunne gi kundene innsikten og rådene de trenger for å navigere i et landskap hvor bærekraftsmålene må tas på største alvor, samtidig som man må unngå grønnvaskingsfella.  

 

Yngve Karlsen kunne presentere hovedfunnene fra den omfattende undersøkelsen vi har gjennomført om nordmenns holdninger til samfunnsansvar og bærekraft. 

I slutten av november kunne Yngve Karlsen presentere hovedfunnene fra en omfattende kvalitativ og kvantitativ undersøkelse på seminaret Marketing og bærekraft. Nå gjør vi innsikten tilgjengelig for alle kunder. Til vinteren oppdaterer dentsu verdens største forbrukerundersøkelse i sitt slag for å gi enda mer innsikt når kundene skal hjelpes til å ta de riktige valgene.    

Rapport og tilpassede presentasjoner til alle kunder 
På seminaret delte Karlsen hovedfunnene i en forrykende 20 minutters presentasjon hvor han var innom hvordan engasjementet for bærekraft fordeler seg mellom generasjonene, hvilke holdninger som gjelder, hvem som søker aktivt etter miljøvennlige produkter, hvilke barrierer det finnes for å leve bærekraftig, rollen pris spiller og ikke minst holdningene til kommunikasjon og grønnvasking.  

Nå reiser Karlsen, innsiktskollegaene hans og Espen Grimmert, som har fagansvaret for bærekraft i dentsu, «på turné» til en rekke av dentsu sine kunder for å presentere innsikten grundigere og mer bedrifts- og bransjetilpasset.     

Verdens største forbrukerundersøkelse - med omfattende innsikt knyttet til bærekraft  
Gjennom flere år har dentsu utviklet en enorm kunnskapsbase kalt CCS (Consumer Connection System). Den er helt avgjørende når vi skal hjelpe kundene med målgruppeinnsikt og optimalisering av medieinvesteringene.  

Nå oppdateres denne med grundige intervjuer av 5 000 nordmenn. Undersøkelsen gjennomføres på samme måte i 70 andre land hvor dentsu opererer. Denne gangen utvides undersøkelsen med grundig innsikt knyttet til bærekraft. Vi snakker allerede nå med kundene om hvordan vi i februar kan komme til disse først med skreddersydd innsikt og analyser basert på kundenes behov.   

– En av de unike mulighetene med denne enorme kunnskapsbasen er at vi også kan tilby kundene egne spørsmål stilt til respondentene i basen i en oppfølgingsundersøkelse. Slik får de muligheter til å krysskjøre det de lurer på, mot alt vi vet om nordmenns medievaner, holdninger og handlinger, forteller Yngve Karlsen.  

– Det er virkelig en faglig fest når dentsu sine ti markedsanalytikere mobiliseres for å gi kundene innsikt om bærekraft, grønnvasking og grønne drivere. Jeg gleder meg stort til grundige, innsiktsbaserte samtaler med kundene våre her, smiler Espen Grimmert.   

Flere av dentsu sine kunder har allerede bestilt hele rapporten med alle funn og vi leverer gjerne en slik til deg også. Rapport og presentasjon gjøres særlig kundetilpasset. Ta kontakt med din kundekontakt eller Espen Grimmert for å vite mer.