Støtt Right To Play sin julekampanje!

Publisert på:

Vi er stolt Right To Play-partner, og ønsker å bidra med oppmerksomhet rundt Right to Play sitt julekampanjebudskap.

Skal du eller din bedrift gi en julegave til et godt formål i år, håper vi du vil vurdere å støtte kampanjen og bidra til en mer bærekraftig verden. Kampanjen støtter opp om FNs bærekraftsmål #4 kvalitet i utdanning og #5 likestilling mellom kjønnene.