Som en ledende aktør innen moderne markedsføring er vi meget tilfredse med vår fremgang og utvikling

Publisert på:

I 2022 sto våre oppdragsgivere i dentsu både globalt, men også i Norge, overfor nye og utfordrende situasjoner som vi ikke bare måtte håndtere, men også hjelpe dem med å løse.

I 2022 var økonomien preget av stabilisering etter pandemien; det var knapphet på varer, kraftig prisstigning og endringer i verdikjedene. I tillegg opplevde vi en betydelig inflasjon og renteøkning gjennom året, noe som skapte ytterligere utforinger for alle.

Til tross, vår kundeportefølje kom seg gjennom fjoråret og vi i dentsu oppnådde også meget gode resultater.


Paal Fure 

CEO i dentsu Norge og Nord-Europa 


Fjorårets største høydepunkt var ikke bare muligheten til å jobbe fysisk sammen igjen, men også å flytte inn i nye dentsu house Oslo: et nyskapende sirkulærøkonomisk rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med Høegh Eiendom. Vi har alltid hatt en arbeidsplass med mye fleksibilitet, men elsker å jobbe fysisk sammen for få løse våre kunders utfordringer, både små og store. Som en ledende aktør har vi et betydelig ansvar, enten det gjelder økonomisk stabilitet, samfunnsansvar eller faglig innovasjon og nyskapning, og vi er stolte av alt vi oppnådde i et år som det 2022 var.

Vi opererer med en tjenesteportefølje innen tre områder:creative, media og CXM. Vi har en solid og ledende posisjon innen media, vi er godt posisjonert og opplever betydelig vekst innen CXM. Når det gjelder kreativt arbeid så vil vi utvide tjenesteporteføljen ytterligere i fremtiden. Vi forventer at totalmarkedet for markedsføringstjenester primært vokser langs det utvidete markedsføringsteknologiske området. Etterspørselen etter denne type tjenester forventes åøke. Innenfor medieområdet er veksten moderat, men den faglige utviklingen er spennende og skaper stadig nye muligheter. Når det gjelder kreative tjenester ser vi foreløpig ingen vekst i totalmarkedet på grunn av markedssituasjonen. Imidlertid ønsker våre oppdragsgivere at vi leverer mer av det vi allerede gjør, samtidig som de ønsker at vi tilbyr flere tjenester for å oppnå enda mer integrerte leveranser.


Du kan lese mer om dentsu i 2022 her!