Vår 2023-rapport er en feiring av mer enn 72 000 dentsu-kolleger fra hele verden og bidragene de har gitt for å bringe mangfold, rettferdighet og inkludering til live på dentsu.

Hos dentsu er Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) sentralt i vår visjon: Å være i forkant av menneskesentrerte transformasjoner som former samfunnet. Vi tror at for å levere på visjonen vår, må vi sikre at vi virkelig er representative for samfunnene vi betjener og at kulturen vår omfatter inkludering for å drive langsiktige, bærekraftige resultater for alle og vekst for våre kunder.

Det er vårt ansvar å styrke forretnings- og samfunnstransformasjon, og i DEI gjør vi dette på tvers av våre fem globale mangfoldstemaer: kjønn, antirasisme, LHBTQ+, mental helse og funksjonshemming. Vi har makten til å samle og forandre liv gjennom media, teknologi og utdanning, ikke bare for våre folk, men også for våre kunder og samfunnet for øvrig.

Utforsk 2023 DEI-rapporten for å finne ut hvordan vi bygger mangfold, rettferdighet og inkludering i alt vi gjør.