Da er usikkert økonomisk miljø startet å dukke opp på denne tiden i fjor, hadde et betydelig antall forbrukere indikert at de kom til å utsette feriehandelen sammenlignet med 2021.

Ettersom usikkerheten rundt økonomi fortsetter inn i 2023, undersøker vi om forbrukernes handelsplaner for ferien har endret seg sammenlignet med et år tilbake.