Dentsu Norge AS  

Sist oppdatert: 24. juni 2022  


Dentsu Norge AS ("vår", "oss", "vi" og "Dentsu Norge") er en del av Dentsu-gruppen ("Dentsu"). Vi er et globalt Mediebyrå. Vår kjernevirksomhet er å hjelpe våre kunder med å få bedre utbytte av sine annonser og sin markedsføring, enten det er gjennom print, post, e-post eller på nettsider. Informasjon som blir gitt av personer som deg, er derfor viktig for vår virksomhet.

Denne personvernerklæringen ("Erklæringen") gir deg mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med at du besvarer livsstilsundersøkelsen og eventuelle oppfølgingsundersøkelser (samlet kalt "Undersøkelsen").

Undersøkelsen er en forbrukerundersøkelse som gir oss innsikt i hvilke typer mennesker som kan kjøpe Dentsu-kunders produkter eller tjenester. Ved å fullføre Undersøkelsen, bidrar du med informasjon og gjennom ditt bidrag har du mulighet til å påvirke noen av verdens største merkevarer.


Hvem er involvert i undersøkelsen? 


1. Dentsu Norge, Dentsu Norge bestiller Undersøkelsen.


2. Dentsu, som en del av Undersøkelsen kan Dentsu Norge og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper samle inn og bruke noen av dine personopplysninger. Dentsu Norge være behandlingsansvarlig for disse formålene. Dentsu Norge kan dele personopplysninger som er samlet inn fra deg, med sine konsernselskaper innenfor Dentsu.


3. Markedsundersøkelsesselskaper, vi benytter markedsundersøkelsesselskaper for å opprette og drive undersøkelsen - de inviterer deg til å fullføre undersøkelsen. Disse markedsundersøkelsesselskapene er selskaper du frivillig har registrert deg hos, og de fungerer også som selvstendige behandlingsansvarlige for dataene du deler med dem. Denne erklæringen bør leses i sammenheng med personvernerklæringene til disse markedsundersøkelsesselskapene.

Et slikt markedsundersøkelsesselskap er Norstat AS. Norstat AS administrerer undersøkelsen i Norge. Det er en uavhengig behandlingsansvarlig for eventuelle data du deler med det - for eksempel kontaktopplysningene du oppga da du registrerte deg som medlem, og personopplysningene du gir når du fullfører undersøkelsen. En kopi av Norstat AS' personvernerklæring kan finnes her: https://www.norstatpanel.com/nb/personvern


4. Partnere, vi kan dele dine personopplysninger med noen av våre tredjepartsleverandører.


5. Dentsus kunder

a.  Du kan bli invitert til å delta i oppfølgingsundersøkelser, som gjennomføres på vegne av våre kunder. Disse kundene opptrer som selvstendige behandlingsansvarlige for personopplysningene som samles inn fra deg i løpet av disse oppfølgingsundersøkelsene.

b. Våre kunder kan instruere oss til å bruke det vi kaller våre "Identity Products". Disse produktene beskrives mer detaljert i delen "Identity Products" nedenfor, med detaljer om behandlingen som blir utført, som kan finnes i vår personvernerklæring for Identity Products her.


Denne erklæringen forklarer hvilke data hver av disse selskapene kan ha tilgang til, og hvorfor de har tilgang til det.


Innholdet i denne personvernerklæringen:

Her finner du informasjon om følgende:

 • hvilke personopplysninger vi samler inn,
 • hvorfor vi behandler dine personopplysninger,
 • de rettslige grunnlagene behandlingen er basert på,
 • hvor personopplysningene kommer fra,
 • hvem som får tilgang til dataene,
 • hvor lenge vi lagrer dataene,
 • hvordan vi beskytter dine personopplysninger,
 • Om barn i alderen 15-17 års deltakelse i undersøkelsen,
 • dine rettigheter etter personvernregelverket,
 • overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS,
 • hvordan du kan kontakte oss, og hvordan vi endrer denne meldingen.


I avsnittet "Supplerende informasjon" på slutten av denne meldingen forklarer vi hva som menes med "behandlingsansvarlig", "personopplysninger", "behandling av personopplysninger" og andre begrep som brukes i erklæringen.


1. Personopplysninger vi samler inn:

Hver gang du fullfører undersøkelsen, mottar vi følgende typer personopplysninger fra markedsundersøkelsesselskapet som er ansvarlig for å administrere undersøkelsen:

 • En unik referansekode, svarene dine i undersøkelsen er knyttet til en unik referansekode (en tilfeldig kombinasjon av tall og bokstaver). Denne referansekoden opprettes av markedsundersøkelsesselskapet og kan knyttes til dine svar.
 • Svarene dine i undersøkelsen, disse vil inkludere demografi, holdninger og interesser. Undersøkelsen ber om dine meninger, interesser, hobbyer, synspunkter på produkter og tjenester du eier og kjøper, alder, yrke, inntekt, livsstil, mediebruk, synspunkter på markedsføring og reklame, og annen informasjon som er nyttig for å beskrive forskjellige typer mennesker. Svarene dine i forhold til spørsmål om rase, etnisitet, seksuell orientering og religiøse eller filosofiske tro, helse, politiske meninger eller medlemskap i fagforeninger ("særlig kategorier av personopplysninger"). Det er opp til deg om du vil oppgi disse personopplysningene om spesielle kategorier når du fullfører undersøkelsen, og du vil få mulighet til å velge "foretrekker å ikke si" eller "verken enig/uenig"-svar. Vi bruker ikke denne informasjonen som grunnlag for å rette markedsføring og reklame mot deg.
 • Identiteten din og kontaktopplysninger, Dentsu Norge vil være en uavhengig behandlingsansvarlig for din identitet og personopplysninger - inkludert navn, adresse og e-postadresse. Den behandlingsansvarlige virksomheten har ikke direkte tilgang til disse opplysningene. I stedet instruerer de markedsundersøkelsesselskapet til å sende disse opplysningene direkte til våre partnere eller Merkle (et annet selskap i Dentsu-gruppen) for de formålene som er forklart nedenfor. Ikke på noe tidspunkt vil den behandlingsansvarlige eller Dentsu’s kunder se eller ha tilgang til disse dataene. Det Dentsu-selskapet som er behandlingsansvarlig, vil bli oppgitt i samtykketeksten.
 • Andre datakilder, Vi kan motta personopplysninger om deg fra andre datakilder, både offentlige og private kilder. Vi bruker disse dataene til å berike eller verifisere undersøkelsesresultatene. Vi kombinerer dataene fra undersøkelsen med data fra disse andre kildene for å lage nye datasett. Når vi mottar data fra disse andre kildene som en behandlingsansvarlig, vil vi alltid varsle personen det gjelder på tidspunktet for innsamlingen av dataene. Et eksempel på dette finnes i avsnittet "Identity Products" nedenfor. Partnere som gir oss ekstra personopplysninger kan inkludere følgende selskaper, samt deres tilknyttede selskaper eller andre partnere som Dentsu velger å bruke for å tilby denne tjenesten: DV360, Adform, Tradedesk, Snapchat, TikTok, Meta, Norstat, Nordic Data Resources, Dentsu Quality View, Quantcast, Xandr, Schibsted, Aller (aID), Amedia (aID), Google, LinkedIn, Pinterest, Redpeak og Experian. Vi kan også utnevne andre lignende leverandører for formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Slike partnere har ikke lov til å bruke dine personopplysninger til andre formål enn det som er beskrevet her, og vi har inngått eller vil inngå databehandleravtaler med disse partnerne for å sikre at dataene dine oppbevares trygt, konfidensielt og slettes i samsvar med våre retningslinjer for oppbevaring og sletting av data. Hvis du er britisk eller EØS-borger, skal partnerne ikke behandle dine personopplysninger utenfor Storbritannia eller EØS, med mindre: landene de overfører dine personopplysninger til har internasjonalt anerkjente strukturer for databeskyttelse på plass for å tilstrekkelig beskytte dine personopplysninger; og/eller de har inngått egnede avtaler med oss, ved hjelp av europeiske eller britisk godkjente standardkontraktsklausuler utformet for å beskytte dine personopplysninger.


2. Hvorfor vi behandler dine personopplysninger:


Formål med markeds- og markedsføringsinnsiktsundersøkelser

Vi bruker dataene du oppgir gjennom undersøkelsen til forsknings- og analyseformål, inkludert å fremskaffe innsikt i og kunnskap om markedsføring - for bedre å forstå hvordan forbrukere reagerer på markedsføring og reklame.

Av og til vil vår forbrukerforskning være basert på undersøkelsesresultatene i kombinasjon med data fra andre kilder (se "Andre datakilder" ovenfor). I slike situasjoner matcher vi undersøkelsesdataene dine med andre data for å lage et nytt sett med data. Slik sammenstilling bidrar til at forskningen vår blir mer nøyaktig.


Bidra til våre kunders markedsføringsstrategi

Dine personopplysninger kan hjelpe oss med å bestemme hvilke typer mennesker vi skal rette markedsføring og reklame mot på vegne av kundene våre. For å gjøre dette bruker vi de personopplysningene som er beskrevet i avsnitt 1 for å få en forståelse av hvilke typer mennesker som sannsynligvis er interessert. Vi kan gjøre dette på flere måter, inkludert:


Identifiserbar dataavstemming

Vi bruker kontaktopplysningene du gir oss i kombinasjon med data fra andre kilder (se "Andre datakilder" ovenfor), slik at vi kan finne forbrukere som ligner på deg og som også kan være interessert i våre kunders produkter eller tjenester. Vi oppretter deretter målrettede målgrupper av disse menneskene og markedsfører til dem etter instruksjon fra våre kunder. Dette kalles ofte en "lookalike audience".

Identity Products - avstemming, kombinering og berikelse av data

Som en del av hvordan vi bidrar til våre kunders markedsføringsstrategi, kan vi tilby Identity Products. Et eksempel på denne typen behandling er forklart i vår personvernerklæring for Identity Products her.

Verken Dentsu eller våre kunder har tilgang til din identitet og vi vil ikke bevisst rette markedsføring mot deg basert på at du fullfører undersøkelsen. Vi gjør tiltak, for å fjerne deg fra eventuelle målgrupper identifisert for målrettet markedsføring, men vi kan ikke garantere at du som tilfeldig bruker av andre tjenester ikke vil kunne oppleve å motta markedsføring basert på våre utvalg.

I begge tilfellene ovenfor betyr dette bare at personer som vi mener ligner deg (i dine preferanser eller atferd som vi lærer fra undersøkelsen) vil motta spesifikk og målrettet markedsføring fra våre kunder for produkter og tjenester som vi tror du vil ha vært interessert i. Personopplysningene som samles inn om deg gjennom undersøkelsen, brukes ikke direkte til å målrette deg med Dentsus kunders markedsføringsaktiviteter. Imidlertid, der deler av dataene fra undersøkelsen brukes til å identifisere typer mennesker ("Segmenter"), og disse identifiserte segmentene deretter matches mot lignende grupper fra andre uavhengige databaser, er det en sjanse for at du vil utgjøre en del av de segmentene valgt av Dentsus kunder for å vise sine annonser. Vi gjør det vi kan for å unngå å målrette deg, men fordi vi matcher mot segmenter basert på deres egenskaper, i stedet for menneskene som utgjør segmentet, har vi ikke mulighet til å kontrollere om du vil utgjøre en del av det målrettede segmentet eller ikke.


 Denne typen aktivitet kan inkludere det som kalles "profilering".


Profilering

Dette betyr at vi bruker automatiserte metoder for å behandle dine personopplysninger for å analysere eller forutsi dine personlige preferanser, interesser eller atferd. Dette hjelper med vår forskning - det gjør det mulig for oss å finne ut hvordan vi best kan målrette andre mennesker med de samme preferansene, interessene eller atferd som deg. Vår profiling-aktivitet gjør det mulig for oss å lære om våre kunders målgrupper slik at vi kan bestemme når, hvor og hvordan vi skal markedsføre til disse målgruppene. Du kan protestere mot vår profiling (se avsnitt 9 i denne meldingen nedenfor).


 3. Hvilke juridiske grunnlag gir oss mulighet til å behandle dine personopplysninger?

Når vi mottar de typer personopplysninger som er beskrevet i avsnitt 1 fra markedsundersøkelsesselskapene som administrerer undersøkelsen, behandler vi det på grunnlag av våre legitime interesser. Vi har en legitim interesse av å få innsikt i målgrupper som er relevante for Dentsus kunder for å hjelpe dem med sin forretningsstrategi. Vi vil ikke behandle dine personopplysninger hvis dine interesser, rettigheter og friheter veier tyngre enn våre interesser.

Når vi kombinerer dataene fra undersøkelsen med data fra andre kilder, gjør vi det med ditt samtykke, som du gir når du fullfører undersøkelsen.

I tillegg, hvis du velger å gi oss «særlig kategorier av personopplysninger» som beskrevet i avsnitt 1, er vi avhengige av ditt samtykke for å behandle det ved at du velger å gi det til oss. Hvis du velger "ønsker ikke å si" eller "verken enig eller uenig" som svar på disse undersøkelsesspørsmålene, vil vi ikke behandle noen spesielle kategoridata knyttet til deg.


4. Hvor kommer personopplysningene fra?

Dentsu Norge bruker markedsundersøkelsesselskaper til å gjennomføre undersøkelsen. Du vil frivillig ha registrert deg hos ett eller flere av disse markedsundersøkelsesselskapene.
I tillegg mottar vi data fra andre kilder. Hvis vi bruker data fra andre kilder, vil du bli varslet separat når du gir informasjonen din til den andre datakilden.


5.     Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

De fleste forskningsarbeidene som beskrives i avsnitt 2 av denne meldingen bruker data fra aggregerte grupper av undersøkelsesdeltakere, ikke individuelle svar. Vi deler disse aggregerte dataene, ikke individuelle svar, med Dentsu-ansatte som er ansvarlige for å lage forbrukerinnsiktsrapporter og anbefalinger for medieplaner for kunder. Vi deler også denne typen data med Dentsus kunder.

Vi deler de personopplysningene som beskrives i avsnitt 1 på individuell basis, ikke aggregert basis, med: (i) andre selskaper i Dentsu-gruppen slik at de kan bruke dataene til de samme formålene som beskrevet i avsnitt 2 (eller hjelpe oss med å oppnå formålene som beskrevet i avsnitt 2); (ii) selskaper som kan hjelpe oss med arbeidet som beskrives i avsnitt 2. For eksempel bruker vi selskaper som hjelper oss med å utføre raskere analyser, og tredjeparts cookie-leverandører som hjelper oss med å behandle informasjonen i informasjonskapslene dine; og (iii) en kunde av Dentsu der kunden har bestilt en oppfølgingsundersøkelse og spesifikt har bedt om tilgang til personopplysninger som er samlet inn ved hjelp av den opprinnelige undersøkelsen. I slike tilfeller vil ikke kunden ha tilgang til ditt navn eller kontaktinformasjon, og vår kunde vil være en uavhengig behandlingsansvarlig og ansvarlig for å gi deg informasjon om hvordan de bruker dataene dine.


6. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som beskrives i avsnitt 2, og i samsvar med våre rettslige forpliktelser. Etter denne perioden vil dine personopplysninger enten bli slettet på en sikker måte eller anonymisert slik at de kan brukes til analytiske formål.


7. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Våre sikkerhetstiltak inkluderer robuste systemer og prosesser som er utformet for å sikre at vi kun samler inn de nødvendige personopplysningene for å oppfylle formålene som beskrives i avsnitt 2, og at kun de som trenger tilgang til dine personopplysninger kan få tilgang til dem. Vi overholder begrensninger for bruk av personopplysninger (for eksempel at ingen markedsføring eller reklame rettes mot enkeltpersoner som har bidratt med informasjon via undersøkelsen).

Dentsus Chief Information Security Officer er en gruppeomfattende sikkerhetsfunksjon som har som oppgave å forstå sikkerhetstrusler. Vi har innført retningslinjer for å sikre at dine personopplysninger er trygge. Disse retningslinjene er i samsvar med gjeldende forskrifter og bransjestandarder, inkludert ISO27001 og NIST, og gjelder for alle deler av Dentsu. 


8. Deltakelse i undersøkelsen for barn i alderen 15-17 år

Vi inviterer ikke barn under 14 år til å delta i undersøkelser. Når barn i alderen 15 år eller eldre deltar i en undersøkelse, vil markedsundersøkelsesselskapet som administrerer undersøkelsen søke om samtykke fra en forelder/foresatt i henhold til gjeldende lokale lover. Hvis du har bekymringer angående personvernet til barnet ditt i forbindelse med våre tjenester, eller hvis du tror at barnet ditt kan ha gitt personopplysninger via undersøkelsen uten at du har gitt ditt samtykke, kan du kontakt oss på dpo@dentsu.com.


9. Dine rettigheter

Dine rettigheter innebærer at du har rett (med noen unntak og begrensninger) til å:

 • Å trekke tilbake samtykke. Vi er forpliktet til å slutte å behandle personopplysninger om deg som er basert på samtykke, hvis du trekker samtykket tilbake. Behandling av personopplysninger som ble gjennomført før samtykket ble trukket tilbake vil ikke påvirkes av tilbaketrekkingen.
 • Protestere mot vår behandling av dine personopplysninger, inkludert profilering. Du kan protestere når som helst på grunnlag av din spesifikke situasjon. I så fall vil vi stoppe behandlingen av dataene som din protest gjelder, med mindre vi kan vise til tungtveiende legitime grunner til å fortsette behandlingen.
 • Få informasjon om, innsyn i og tilgang til dine personopplysninger. Hvis du sender en slik forespørsel og vi har personopplysninger om deg, er vi pålagt å gi deg informasjon om dette, inkludert en beskrivelse og kopi av personopplysningene og hvorfor vi behandler dem.
 • Be om at vi gir deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, allment brukt, maskinlesbart format.
 • Be om sletting av dine personopplysninger under visse omstendigheter.
 • Be om retting eller oppdatering av de personopplysningene vi har om deg og som er unøyaktige.
 • Be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger i visse situasjoner. Hvis du ber om dette, kan vi fortsette å lagre dine personopplysninger, men er begrenset fra å behandle dem mens begrensningen er på plass.
 • Klage til ditt lokale datatilsyn angående vår innsamling eller bruk av dine personopplysninger. For eksempel er det lokale datatilsynet i Storbritannia UK Information Commissioner's Office. I Norge kan du kontakte Datatilsynet.


Hvis du velger å benytte deg av de rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan vi be deg om å oppgi ytterligere informasjon slik at vi kan bekrefte din identitet før vi iverksetter videre tiltak.

Hvis du ønsker å benytte deg av noen av disse rettighetene angående personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene i seksjon 11 i denne meldingen.


10. Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger oppbevares på servere i flere land og kan overføres utenfor ditt eget land eller territorium (for eksempel utenfor Storbritannia eller EØS) for formålene beskrevet i denne meldingen. Vi kan overføre personopplysninger til land der Dentsu-gruppens selskaper eller kunder befinner seg, slik at de kan gjennomgå og bruke forskningen og innsikten.

Når vi overfører data, tar vi nødvendige skritt for å sikre overholdelse av britisk og europeisk personvernregelverk. Disse skrittene kan for eksempel omfatte overføring av personopplysninger til et land som UK Information Commissioner eller Europakommisjonen (etter omstendighetene) har bestemt gir tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger, eller til et selskap som har undertegnet standardkontraktsklausuler som er godkjent av Europakommisjonen. 


11. Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne meldingen eller ønsker å benytte deg av noen av rettighetene nevnt i seksjon 9, kan du kontakte vår personvernansvarlige på følgende måter:

Data Protection Officer, Dentsu UK Limited, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF Telefon: (+44) (0) 207 070 7700 E-post: dpo@dentsu.com

Dentsu Norge: Dentsu Norge AS, Kristian Augusts gate 23, 0164 Oslo, Telefon: (+47) 22 82 82 82, Att. Data Protection Manager


12. Endringer i meldingen

Vi kan gjøre endringer i denne meldingen fra tid til annen. Vi vil publisere eventuelle reviderte versjoner av denne meldingen på https://www.dentsu.com/lifestyle-survey. Vennligst gjennomgå denne meldingen jevnlig for å se om det er gjort endringer.

SUPPLERENDE INFORMASJON I denne seksjonen med supplerende informasjon forklarer vi noe av terminologien som brukes i meldingen.

 • "behandlingsansvarlig" - personen eller selskapet som kontrollerer formålene og midlene for behandling av personopplysninger.
 • "EEA" - Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), som omfatter de nåværende landene i Den europeiske union, i tillegg til Island, Liechtenstein og Norge.
 • "personopplysninger" - all informasjon som gjelder deg og som kan knyttes til din identitet.
 • "behandling" - å gjøre noe med personopplysninger. For eksempel å samle inn, lagre, offentliggjøre og slette dem.
 • "profilering" - bruk av automatiserte midler til å behandle personopplysninger for å finne ut visse ting om personer, for eksempel å analysere eller forutsi deres arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, personlige preferanser, interesser, atferd, sted eller bevegelser.