Cookies Notice

Dentsu Cookies Notice

Link to Cookies Notice

Recruitment Candidate Privacy Notice (EU)

Recruitment Candidate Privacy Notice (EU)

Link to Recruitment Candidate Privacy Notice (EU)

I Dentsu Aegis Network («DAN», «vi» eller «oss») tror vi på at ansvarlig bruk av data er viktig for forretningsmessig vekst og sterke relasjoner mellom merkevarer og forbrukere. I arbeidet med å skape effektiv markedsføring for våre kunder vil vi noen ganger samle, lagre og bruke persondata med tillatelse fra brukere, kunder og leverandører. Nettopp derfor er robust og effektiv data-beskyttelse av ytterste viktighet for oss.  

Vi er forpliktet til å respektere og beskytte privatlivet til alle vi interagerer med og kun behandle persondata i samsvar med gjeldende lover om privatliv og data-beskyttelse.  

Vår tilnærming til beskyttelse av privatliv og data-beskyttelse 

Vår tilnærming til beskyttelse av privatliv og data-beskyttelse henger sammen med våre viktigste forretningsmål som er å fortjene og opprettholde våre kunders tillit gjennom å ta i bruk persondata på en ansvarlig måte som er til fordel for våre kunder og våre kunders kunder. 

I DAN tror vi på at: 

  • ansvarlig bruk av persondata i reklame og markedsføring kan være en fordel for forbrukere fordi det muliggjøre mer relevant kommersiell kommunikasjon og skreddersydde produkter og tjenester 
  • ansvarlig bruk av persondata kan være en fordel for forbrukere fordi det muliggjør en mer meningsfull dialog med våre kunder 
  • gjennomsiktighet er viktig og at forbrukere alltid bør få tilgang til informasjon om hvordan deres persondata blir brukt, uansett om det blir gjort av DAN eller en av våre kunder, og  
  • det er avgjørende å vise tilbørlig flid og ha full oversikt over hvordan underleverandører i data-sektoren behandler data etter etiske og lovmessige standarder. 

Våre prinsipper tilknyttet personvern 

Følgende prinsipper er en viktig del av vår forpliktelse om ansvarlig håndtering av persondata.  

1. Rettferdig, lovlig og transparent bruk av persondata.  

I de tilfellene det er hensiktsmessig vil DAN påse at personer kjenner til, og gir samtykke til, at vi samler og bruker deres persondata. I noen tilfeller vil det være mer hensiktsmessig at personvernserklæringen kommer fra våre kunder eller leverandører. DAN vil aldri ta i bruk persondata uten å følge relevante instruksjoner fra kunder eller leverandører. 

2. Kun bruk av persondata til spesifikk, eksplisitt og legitime formål 

DAN vil kun bruke persondata som tillat under lover om databeskyttelse og innenfor rammene av formål som beskrevet i våre retningslinjer for personvern, merknader eller kontrakter med kunder og leverandører. 

3. Ikke overdreven innsamling av persondata 

DAN vil kun samle og beholde den nødvendige persondataen som er nødvendig for å innfri det spesifiserte formålet. 

4. Nøyaktig persondata 

DAN jobber med kunder og leverandører for å sørge for at persondata som blir brukt til markedsføring er nøyaktig og oppdatert. 

5. Å beholde persondata 

DAN vil ikke beholde persondata lenger enn det som er nødvendig når hensikten eller hensiktene er ved datainnsamlingen er oppfylt.  

6. Datasikkerhet 

DAN vil sørge for at det er passende sikkerhetstiltak på plass for å forhindre ulovlig eller uautorisert bruk, tilgang eller utilsiktet tap av persondata. 

7. Ansvarlighet 

DAN vil ta nødvendige tiltak for å overholde disse prinsippene som en sentral del av våre retningslinjer for etisk handel og våre utvidede anstrengelser for å etterleve lover og regler.  Vi tar på alvor at vi har ansvar for persondata og har derfor utpekt personer som er ansvarlige for etterlevelse av disse prinsippene og relevante lover om databeskyttelse. Global Data Protection Officer i DAN samarbeider med vårt interne nettverk av eksperter på databeskyttelse. Inkludert advokater, lokale datasikkerhetsrådgivere og teknologieksperter som er ansvarlig for  

•Overvåkning av etterlevelsen av relevante databeskyttelseslover.  

• Overvåkning av databeskyttelse og personvernopplæring for ansatte 


TEST TEST