Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss 

www.dentsu.com («nettsiden») er en nettside operert av denstu ("dentsu"), «oss» eller «vi»). Vi er registrert i England og Wales under selskapsnummer 01403668 og har kontorer på Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF. For å kontakte oss vennligst send en e-post til contact@dentsu.com eller ring oss på +44 (0) 207 070 770. 

Sidene på nettsiden publiseres av Merkle. («Merkle») på vegne av dentsu. 

Ved å bruke vår nettside aksepterer du disse vilkårene 

Ved å bruke vår nettside bekrefter du at du aksepterer disse vilkårene og betingelsene, og du samtykker i å bindes av dem. Dersom du ikke er enig i å følge disse brukervilkårene bør du ikke benytte deg av nettsiden på noen som helst måte. 

Det finnes ytterligere vilkår som kanskje rammer deg 

Disse vilkårene og betingelsene referer til følgende ytterligere vilkår som også rammer din bruk av nettsiden vår: 

  • Vår personvernpolicy 
  • Vår bruk av cookies , som gir informasjon om cookies som blir benyttet på vår side. 

Vi kan forandre disse vilkårene 

Vi reserverer oss retten til å endre på vilkårene på hvilket som helst tidspunkt og fører opp endringene her. Du rådes til å lese gjennom brukervilkårene på en jevnlig basis siden du er nødt til å akseptere eventuelle endringer dersom du fortsetter å bruke nettsiden etter de har blitt publisert. 


Informasjon på nettsiden 

Informasjon publisert på nettsiden er levert av dentsu og, der dette er indikert, av tredjepart. Merkle og dentsu tar alle hensyn og forhåndsregler for å forsikre seg at informasjonen som blir publisert på nettsiden er korrekt når den publiseres og at den oppdateres jevnlig, men hverken Merkle eller dentsu garanterer eller kan holdes til ansvar for informasjonen som ligger her. Vi forbeholder oss retten til å endre denne informasjonen på et hvilket som helst tidspunkt uten advarsel. Du må ikke stole på informasjonen på nettsiden, og anerkjenne at du tar de nødvendige forhåndsregler for å verifisere informasjonen du finner her før du benytter deg av den. 

Informasjonen på nettsiden er ikke en invitasjon til å investere i aksjer eller andre verdipapirer, eller noen andre produkter eller tjenester, eller inngå en kontrakt med dentsu eller et hvilket som helst annet selskap. Informasjonen som er gjort tilgjengelig skal ikke legges til grunnlag for noen som helst form for investering. Du bør alltid oppsøke profesjonell hjelp i slike sammenhenger. 

Den tidligere ytelsen til dentsu eller noe annet selskap referert til på nettsiden kan ikke ses på som et tegn på fremtidig ytelse. Prisen på aksjene og inntekter fra disse kan gå både opp og ned, og investorer er ikke sikret å få tilbake summen de har investert. 

Enhver referanse til et produkt eller tjeneste som har vært eller kan komme til å være levert av dentsu eller ethvert annet selskap er ingen garanti for at produktet eller tjenesten er tilgjengelig. Endringer eller forbedringer på disse produktene eller tjeneste kan bli utført på ethvert tidspunkt uten forvarsel. 


Garantifritt 

Dentsu og Merkle publiserer nettsiden «som den er» uten noen garanti på noen som helst måte hva gjelder operasjonen av nettsiden, nøyaktigheten av informasjonen eller produktene eller tjenestene referert til på nettsiden (så langt disse garantiene kan ekskluderes under enhver relevant lov) og så langt loven rekker skal verken Dentsu Aegis Network eller Isobar Irland holdes ansvarlige for tap eller skade hverken direkte eller indirekte (inkludert, uten begrensinger direkte eller indirekte profittstap), på bakgrunn av konsekvenser, særlige eller tilfeldige som oppstår på bakgrunn av bruk av nettsiden. 

Slik håndterer vi din persondata 

Vi vil kun benytte oss av din persondata slik som det står beskrevet her:

https://www.dentsu.com/no/no/policies/globalpersonvern  


Cookies 

Cookies er små filer som etterlates på din enhet mens du surfer på nettsiden (slik som hvilke sider du har besøkt, dato og tidspunkt for dette, osv.) og som kan leses hver gang du besøker samme nettside (Heretter beskrevet som «Cookies»). 

For ytterligere informasjon om bruken på cookies, vennligst konsulter vår Cookie Notice 

Intellektuell eiendom 

Opphavsrett på designet og arkitekturen til nettsiden eies av Isobar Irland. Dentsu eier opphavsretten til innholdet på nettsiden med mindre noe annet indikeres av en tredjeparts varemerkebeskyttelse. Bilder, varemerker og merkevarer er også beskyttet av andre lover om intellektuell eiendom og kan ikke reproduseres eller brukes i noen annen sammenheng med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra respektive eiere. Med mindre varslet med særlig forbud som fremgår på en hvilket som helst side kan du ta en kopi av nettsiden som du kan ha for personlig bruk så lenge enhver kopi er merket med relevant opphavsrett og/eller ansvarsfraskrivelse. Alle annen bruk er strengt forbudt. 

Vi er ikke ansvarlige for nettsider vi linker til 

Vi er ikke ansvarlige for innholdet på noen som helst annen nettside som du har tilgang til gjennom nettsiden, eller som er linket til fra nettsiden. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for tapp eller skade som kan inntreffe som et resultat av dette. 

Gjeldende lovgivning 

Disse brukervilkårene voktes av lovene i England og Wales og du går med på at engelske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist. 

Dersom en hvilken som helst del av disse forhåndsreglene for bruk viser seg å være ugyldige, ikke i henhold til loven eller ugjennomførlige av en hvilken som helst domstol med gjeldende jurisdiksjon skal denne delen fjernes fra de gjenværende vilkårene som skal gjenstå i sin helhet og i full effekt så langt godtatt av loven.