Covid-19 har tvunget oss til å revurdere vårt forhold til digital teknologi, nå som vi har blitt tvunget ut i et sosialt eksperiment på å leve digitalt.