I 2022 krever det mer enn tradisjonelle kanaler og medieplanlegging for å nå ut til forbrukerne. Ettersom kunder forsetter å lytte og engasjere seg med et bredt utvalg av influencere og påvirkere, blir oppmerksomheten deres splittet i mediemiksen.

Influencer-multiplikatoreffekten viser hvordan god planlegging av influencer marketing, kan ha en positiv innvirkning på alle stadier av merkevaretrakten, og noen ganger også enda bedre enn i de tradisjonelle kanalene.