Tilbakeblikk 2022, Dentsu Norge AS

I 2022 sto våre oppdragsgivere i dentsu både globalt, men også i Norge, overfor nye og utfordrende situasjoner som vi ikke bare måtte håndtere, men også hjelpe dem med å løse.

I 2022 var økonomien preget av stabilisering etter pandemien; det var knapphet på varer, kraftig prisstigning og endringer i verdikjedene. I tillegg opplevde vi en betydelig inflasjon og renteøkning gjennom året, noe som skapte ytterligere utforinger for alle.

Til tross, vår kundeportefølje kom seg gjennom fjoråret og vi i dentsu oppnådde også meget gode resultater.

Les mer her