Vi er miljøfyrtarn sertifisert

Publisert på:Dentsu globalt har mål om netto null utslipp innen 2030. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og dette er en del av vårt kontinuerlige forbedrings arbeid. Dette gjør vi ved å både ta gode bærekraftige valg på egne vegne, samt å utfordre våre kunder til å tenke bærekraftig. Blant annet har vi valgt et kontorbygg med fokus på bærekraft. Dette er et energieffektivt og «future built» bygg med fokus på gjenvinning og gjenbruk. I tillegg er rådgivning knyttet til bærekraft noe vi tilbyr våre kunder. For oss er bærekraft en integrert del av strategi, forretningsutvikling og daglig drift. Vårt mål er å drive bærekraftig vekst for dentsu, for våre kunder og for samfunnet som helhet. 

Klimaendringer er den største utfordringen vi som samfunn står ovenfor, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra positivt. For at vi skal kunne bidra til å gjøre en forskjell mener vi at vi må inspirere, engasjere, og basert på gode ideér skape løsninger som har positiv effekt på miljøutfordringer verden står ovenfor.

For å kunne inspirerere og engasjere er det viktig for oss å vise at vi tar dette på alvor. Vi har derfor sikret oss resertifisering som Miljøfyrtårn - Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifiseringskriteriene bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelssystem skal etableres, fungere, og skape varig positiv effekt på klima og miljø- og bidrar som en støtte til vårt arbeid med kontinuerlig forbedring, prosedyrer og rutiner.      Skrevet av: 

      Christina G Nøkleby

      E-post: christina.nokleby@dentsu.com