Amplifi logo

Amplifi jest marką Dentsu Aegis Network odpowiedzialną za inwestycje w zakresie mediów i wprowadzania innowacji. 

Celem Amplifi jest wspieranie całego Dentsu Aegis Network w identyfikowaniu i dostarczaniu wartości w ramach wszelkich możliwych inwestycji mediowych. Amplifi wykorzystuje technologie, wiedzę i kreatywne podejście, jak również współpracuje z klientami, mediami i właścicielami technologii w celu osiągnięcia poprawy wyników biznesowych, zgodnie z przesłaniem „Value for All”. 

Amplifi jest naszą marką odpowiedzialną za inwestycje w zakresie mediów i wprowadzania innowacji, funkcjonującą w ramach pięciu obszarów biznesowych: 

Inwestycje

Nasza globalna sieć ekspertów ds. inwestycji i handlu jest odpowiedzialna za zakup mediów i zarządzanie inwestycyjne na rzecz naszych agencji w całej grupie. Dzięki strategiom opartym o dane, wyjątkowej wiedzy i osobistym relacjom z partnerami biznesowymi, zapewniamy naszym klientom bezkonkurencyjną politykę cenową w obrębie wszystkich platform, jak również maksymalizację zwrotu z inwestycji i wydatków marketingowych. 

Partnerstwa strategiczne na rynku globalnym

Dzięki partnerstwu z największymi na świecie spółkami mediowymi, zespoły odpowiedzialne za partnerstwa strategiczne na rynku globalnym dostarczają wartość zarówno sieci DAN, jak również naszym klientom. Wspólnie z klientami opracowujemy wiodące rozwiązania, które mają na celu pokonanie przeciwności wynikających ze zmian zachodzących w branży. Przy globalnych projektach pracujemy wspólnie z naszymi agencjami, klientami i partnerami, aby stworzyć innowacyjne rozwiązania, które są skalowalne dla sieci. 

Amnet 

Spółka Amnet, należąca do Denstu Aegis Network, jest grupą specjalistów w zakresie programmatic zatrudniającą ponad tysiąc ekspertów z obszaru technologii, mediów czy danych, którzy  współpracują ze wszystkimi agencjami DAN na 52 rynkach. Działamy poprzez spójne i innowacyjne wykorzystanie technologii, działań operacyjnych i zasobów ludzkich, dostarczając nieustannie ulepszaną infrastrukturę, dopasowaną do indywidualnych wymogów każdego klienta. 

Zgodnie z naszą nadrzędną zasadą „Sprawić, aby każde wrażenie miało znaczenie”, zobowiązujemy się do dostarczania odpowiedzialnego i przejrzystego ekosystemu cyfrowego, skierowanego do konkretnej grupy, poprzez naszą inicjatywę Clean Supply. Wszystko po to, aby dostarczać coraz lepsze rozwiązania w obszarze identyfikacji odbiorców, prowadzenia komunikacji i aktywizacji.

Link do strony Amnet: https://www.amnetgroup.com/

Warunki świadczenia usług przez Amnet

Link do strony Amnet

The Story Lab 

The Story Lab jest częścią Dentsu Aegis Network zajmującą się treściami rozrywkowymi. Współpracując z najlepszymi w swojej dziedzinie twórcami i producentami, finansuje, rozwija i dystrybuuje innowacyjne formaty rozrywkowe, seriale i filmy, które przyciągają odbiorców propozycji oferowanych przez właścicieli mediów i marek na 21 rynkach, na których funkcjonujemy. 

Link do strony The Story Lab: http://storylab.com/ 

Commercial 

W zmieniającym się otoczeniu mediowym, pion Commercial jest odpowiedzialny za poszukiwanie i rozwijanie nowych możliwości biznesowych w ramach inwestycji w media oraz content. Poprzez połączenie klientów, właścicieli mediów oraz twórców treści, nasza sieć ekspertów dostarcza innowacyjne modele, platformy i usługi, wykraczające poza tradycyjne rozwiązania.