Każdorazowo gdy piszemy o Grupie dentsu Polska, lub Dentsu Polska odnosimy się do do wszystkich lub wybranych spółek wchodzących w skład Grupy:

Amnet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172998, NIP 526-25-33-220, REGON: 017208180 kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Carat Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115029, NIP 521-05-34-006, REGON: 010355764, kapitał zakładowy w wysokości 210.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

(od 3 stycznia 2022 roku) 

iProspect Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 12, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177140, NIP 5213266931, REGON: 015570390 kapitał zakładowy w wysokości 11.219.500 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Dentsu Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177492, NIP 521-32-66-285, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

dentsu X sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262884, NIP: 5222820485, REGON: 140646647, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Isobar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174073, NIP 123-09-21-879, REGON: 016750711, kapitał zakładowy w wysokości 1.062.500,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Posterscope Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733137, NIP 521-27-41-726, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wpłacony w całości.

Propeller Film sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274921, NIP: 1231115100, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

(Od 31 grudnia 2021 roku) 

Red 8 Advertising sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120255, NIP: 5210087814, kapitał zakładowy w wysokości 98.424,00 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Content Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660840, NIP: 7010660233, kapitał zakładowy w wysokości 60.005.000 PLN, mająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

INFORMACJA O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Inspektor Ochrony Danych dla ww. spółek Grupy dentsu Polska:

Tomasz Asman - e-mail: iod@dentsuaegis.com


adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych

dentsu Polska Sp. z o.o.

ul. Czerska 12

00-732 Warszawa