Każdorazowo gdy piszemy o Grupie dentsu Polska, lub Dentsu Polska odnosimy się do do wszystkich lub wybranych spółek wchodzących w skład Grupy:

 

Amnet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172998, NIP 526-25-33-220, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN


Carat Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115029, NIP 521-05-34-006, kapitał zakładowy w wysokości 210.000 PLN


dentsu Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177492, NIP 521-32-66-285, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.


iProspect Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732) ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347776, NIP: 952-208-16-28, kapitał zakładowy w wysokości 145.800 zł.


Isobar Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174073, NIP 123-09-21-879, kapitał zakładowy w wysokości 1.062.500,00 PLN.


Posterscope Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733137, NIP 521-27-41-726, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 PLN.


Vizeum Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177140, NIP 521-32-66-931, kapitał zakładowy w wysokości 4 050.000 PLN.


Content Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384) ul. Włodarzewska 45B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660840, NIP: 7010660233, kapitał zakładowy w wysokości 60.005.000 PLN.


Propeller Film Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-939) ul. Zaniemyska 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274921, NIP: 1231115100, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.


Red 8 Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384) ul. Włodarzewska 45B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000120255, NIP: 5210087814, kapitał zakładowy w wysokości 50.490 PLN.


Red 8 Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-384) ul. Włodarzewska 45D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000117054, NIP: 5671689764, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.


dentsu X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262884, NIP: 5222820485, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.


UNLIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000302412, NIP: 5213477705, kapitał zakładowy w wysokości 50.000 PLN.INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA SPÓŁEK SOCIALFORMANCE SP. Z O.O., M2.0 SP. Z O.O., HYPERMEDIA SP. Z O.O., SOCIALIZER S.A. ZE SPÓŁKĄ ISOBAR POLSKA SP. Z O.O.


Niniejszym informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2019 r. Isobar Polska sp. z o.o., numer KRS: 0000174073 (spółka przejmująca) wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych tj.:  Socialformance sp. z o.o. (numer KRS: 0000344839), Hypermedia sp. z o.o. (numer KRS: 0000201409), M2.0 sp. z o.o. (numer KRS: 0000355988),  Socializer S.A. (numer KRS: 0000380389). 


INFORMACJA O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Inspektor Ochrony Danych dla ww. spółek Grupy dentsu Polska:

Tomasz Asman - e-mail: iod@dentsuaegis.com


adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych

dentsu Polska Sp. z o.o.

ul. Czerska 12

00-732 Warszawa