Jak marki mogą budować społeczeństwo cyfrowe, które działa na rzecz wszystkich?

Gospodarka cyfrowa przyniosła społeczeństwu ogromne korzyści, ale doprowadziła również do niezamierzonych, negatywnych konsekwencji. Wyzwaniem dla marek jest teraz stawienie czoła tym wyzwaniom i stworzenie gospodarki cyfrowej, która przydatna będzie całemu społeczeństwu.

Nowe technologie – miłość czy nienawiść?

Wyniki unikalnego badania nt. naszych relacji z nowymi technologiami, przeprowadzonego globalnie podczas pandemii COVID-19, także na polskiej próbie badawczej.

Kryzys COVID-19 zmusza do rewizji oceny naszych relacji z technologiami cyfrowymi. Gwałtowny wzrost użycie mediów cyfrowych w ostatnich miesiącach wywołany był przymusową izolacją oraz chęcią wykorzystania technologii do zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak odpoczynek, kontakt z przyjaciółmi i rodziną, nauka czy dbanie o zdrowie.

Jak mogą z tego skorzystać marki?

Wyzwaniem dla marek jest zrozumienie, które z zachowań i nawyków narosłych w czasie kryzysu, znikną po jego zakończeniu, a które z nich przetrwają.

Pobierz raport

Aktualności

Konsument

Jak marki mogą nadążyć za przyszłymi cyfrowymi konsumentami?

Link to Konsument

Rozwój

Jak marki mogą wykorzystać dynamikę rozwoju gospodarki cyfrowej?

Link to Rozwój

Technologia

W jaki sposób marki mogą wykorzystać nowe technologie dla lepszych rezultatów marketingowych?

Link to Technologia

Aktualności

Sprawdź aktualności

Link to Aktualności