Henri Maunuksela

Head of Data

thought leadership

Oikein toteutetun web-analytiikan rooli tulee kasvamaan ensi vuonna. Jotta organisaatiot voivat vastata asiakkaiden kasvaviin vaatimuksiin asiakas- ja käyttökokemuksen osalta, tulee seurantaratkaisuiden olla ajan tasalla. Verkkopalveluiden personointi ja jatkuva optimointi ovat asioita, joita ei voi tehdä ilman tietoa käyttäjien toiminnasta ja preferensseitä. Tästä syystä oikein tehdyn ja toimivan analytiikkaratkaisun merkitys tulee vain korostumaan.  

 Mitä tapahtuu web-analytiikan saralla vuonna 2023? 

 Ilman oikean tiedon hyödyntämistä strategiset päätökset ja optimointi jäävät helposti arvailun varaan. Siksi luotettavan tiedon organisoitu kerääminen ja mittaaminen on markkinoinnin ja myynnin onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Web-analytiikka on toteutettava oikein ja kestävästi, jotta voit kehittää liiketoimintaasi, tehdä oikeita päätöksiä ja saavuttaa tavoitteesi. On myös ensiarvoisen tärkeää, että analytiikka on toteutettu asiakkaasi yksityisyyttä kunnioittaen ja liiketoimintatietosi turvaten. 

Nykyinen vielä monella käytössä oleva Googlen Universal Analytics–ilmaisversio lopettaa analytiikkadatan keräämisen 1.7.2023. Google lanseerasi jo syksyllä 2020 uuden version Google Analytics -analytiikkatyökalusta. Google Analytics 4 on suunniteltu paremmin vastaamaan nykypäivän mittaamisen tarpeisiin ja vaatimuksiin. Edellinen versio eli Universal Analytics luotiin perinteistä istuntopohjaista mittausta varten, joka tarkoitti, että se perustui yksittäisten istuntojen seurantaan. Tämä mittausmenetelmä on nopeasti vanhentumassa. Google Analytics 4 toimii eri verkkoalustoilla, ei luota yksinomaan evästeisiin ja käyttää tapahtumapohjaista tietomallia käyttäjäkeskeisen mittauksen tuottamiseen. 

Google Analytics 4 on kasvattanut markkinaosuuttaan merkittävästi.  Vuosi 2023 tulee olemaan muutoksen aikaa web-analytiikan saralla, kun pitkään käytetystä Googlen Universal Analyticsistä siirrytään pois. Organisaatioiden pitää viimeistään nyt tehdä arviointia eri seurantatyökalujen roolista. Vaikka olisitkin jo tehnyt siirtymän uuteen työkaluun, on analytiikkaratkaisun osalta hyvä hetki pysähtyä hetkeksi ja varmistaa että analytiikassa seurattavat asiat, kuten konversiot, ovat edelleen relevantteja liiketoiminnalle. Toisaalta voi hyvinkin olla aika päivittää jo aiemmin määritettyjä tavoitteita. Kun on varmistettu mitä on tarpeellista mitata, saadaan luotua hyvä pohja jatkolle.  

Evästeet ja seurantamenetelmät jatkossa 

Kolmannen osapuolen evästeiden poistuessa vauhdilla ovat viimeiset 12 kuukautta olleet erityisen kiireistä aikaa. Lähes jokainen toimija tulee kohtamaan kriittisiä teknisiä päätöksiä, joilla on iso vaikutus liiketoimintaan. Perinteinen malli, jossa web-analytiikalla on pyritty seuraamaan ”kaikkea” mitä sivustolla tai palvelussa tapahtuu, on jo kokenut murroksen. Jatkossa tulee määritellä tarkemmin, mitä ja millaista dataa käyttäjästä oikeasti tarvitaan ja voisivatko datapisteet olla esimerkiksi koottuja yksilöllisten pisteiden sijaan? 

Kahdella eri analytiikkatyökalulla datan kerääminen on ollut jo hetken aikaa nouseva trendi. Niin sanottu kaksoisseurantaratkaisu, jossa kaksi eri analytiikkatyökalua asennetaan samalle sivustolle, mahdollistaa erittäin joustavan kävijä- ja käyttöseurannan verkkopalveluissa. Tästä on muutama etu verrattuna perinteiseen yhden työkalun malliin; ensinnäkin varmistetaan analytiikan toimivuus myös siinä tapauksessa, että ensisijainen analytiikkatyökalu ei olisi tulevaisuudessa enää toimintaedellytyksiltään mahdollinen EU-alueella. Toinen tärkeämpi etu liittyy evästeetöntä seurantaa tarjoavien työkalujen, kuten Piwik PRO:n, mahdollisuuteen suorittaa evästeetöntä seurantaa jo ennen kuin käyttäjä hyväksyy evästeet. Näin saadaan sivuston kehittämiselle tarvittavaa dataa kootusti. Piwik PRO ei jaa kerättyjä tietoja kolmansille osapuolille. Oma organisaatiosi päättää tiedoista ja siitä, mitä niille tapahtuu. Organisaatiosi voi sijainnistaan riippumatta valita tietyssä paikassa sijaitsevan palvelimen, pilvipalvelun tai yksityisen pilven. Tiedot on myös mahdollista tallentaa asiakkaan omille palvelimille, jos näin halutaan toimia. 

Tietosuojaan kiinnitetään yhä enenemässä määrin huomiota ja toimijoiden sivustoja tarkastellaan teknisen toimivuuden näkökulmasta niin viranomaisten kuin loppukäyttäjien toimesta. Enää ei riitä, että evästehyväksyntäbanneri on toteutettu ”sinne päin” vaan tietosuojaan on kiinnitettävä tarkasti huomiota. Sivustovierailijat olettavat heidän yksityisyyttään kunnioitettavan. Tämä tarkoittaa myös kääntäen, että toteuttamalla asiat huonosti, näkyy se heti asiakaskokemuksessa negatiivisesti. 

Katse kohti datajohdetumpaa tulevaisuutta 

Sivuston toiminnallisuuden varmistaminen ja jatkuva kehittäminen eivät jatkossa ole sen vaikeampaa tai helpompaa uusien analytiikkaratkaisuiden myötä, vaan tekemisen muoto tulee vain jokseenkin muuttumaan. Asiakaspolun kipupisteiden tunnistaminen esimerkiksi kvalitatiivista tutkimusta hyödyntäen auttaa pääsemään alkuun, jonka jälkeen voidaan kohdistaa kvantitatiivista tutkimusta näihin pisteisiin.  

Dentsu auttaa niin verkkoanalytiikka-alustojen, tapahtumaseurannan, tagien hallinnan (tag management) kuin markkinointipikseleidenkin kanssa alustasta riippumatta. Varmistamme, että analytiikan asennus ja käyttö sujuvat saumattomasti. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja datan analysointiin ja raportointiin, auttaen sinua löytämään tärkeimmät havainnot ja optimointimahdollisuudet. Voimme myös kouluttaa sinua ja organisaatiotasi tarpeen mukaan digitaalisen analytiikan eri osa-alueilla. 

Pidemmällä tähtäimellä, riippumatta työkaluista tai teknologioista, tärkeintä on lähteä rakentamaan yrityksen datakulttuuria määrätietoisesti. Millaisia ovat päätöksentekoprosessit ja miten paljon ollaan valmiita tarkastelemaan dataa päätöksenteon tukena? Onko organisaatiossasi osaamiskeskittymää, joka huolehtisi parhaiden käytäntöjen jalkauttamisesta muuhun organisaatioon?  

Web-analytiikalla on merkittävä rooli osana lähes jokaisen toimijan dataekosysteemiä. Sen hyödyntämättä jättäminen on suurta resurssien hukkaamista. Monessa organisaatiossa on ehkä totuttu käyttämään web-analytiikkaa tietyllä tavalla ja tämänhetkinen muutostilanne Universal Analyticsin poistuessa markkinoilta on loistava hetki ravistella nykytilaa ja tarkastella mahdollisuuksia uudenlaiselle tekemiselle. Missä vaiheessa organisaatiosi datakypsyyden kehittäminen on ja miten tiedolla johtamista on käsitelty osana markkinoinnin tai myynnin prosesseja?  


Analytiikkaterveisin, 

Henri Maunuksela 

 

Kun haluat keskustella datan ja markkinointiteknologioiden mahdollisuuksista, niin otathan reippaasti yhteyttä!

Ota yhteyttä

Link to Kun haluat keskustella datan ja markkinointiteknologioiden mahdollisuuksista, niin otathan reippaasti yhteyttä!