Dentsu restrukturerer byråporteføljen

Publisert på:

Dentsu gjennomfører for tiden en restrukturering av byråporteføljen. Hensikten er å på en enda bedre måte kunne bruke flere ressurser på kundeutvikling og samtidig minske intern administrasjon.

Dentsu jobber kontinuerlig for å forbedre oss og våre tjenester til dere som kunder. I den forbindelse gjør vi nå globale endringer i vår byråportefølje som også påvirker Norge. Endringene betyr at Vizeum som mediebyrå og merkevare forsvinner fra 1. mars, og erstattes av et «relansert iProspect». I praksis betyr det at verdens ledende performance-byrå (iProspect) gjennom endringen får en vesentlig bredere tjenesteportefølje, flere ansatte og blir samtidig et fullservice marketing byrå på lik linje med Carat og RED dentsu X. 

Grunnen til endringen er at færre byråer i dentsu gir en bedre helhet i vår byråportefølje, tydeligere alternativer for markedet og mindre administrasjon, men først og fremst at vi får mer ressurser til å hjelpe våre kunder med å skape reell forretningsverdi.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Pelle Stensson (pelle.stensson@dentsu.com)