Avkarbonisering av den digitale økonomien

Det holder ikke lenger å bare drive en virksomhet, det er nå fundamentalt å være best på miljøprestasjon. Vi anerkjenner rollen vi har spilt når det gjelder å drive forbruk på en klode med begrensede ressurser. Nå må vi bruke makten vi har gjennom vårt kjernetilbud til å hjelpe verden med å finne en bedre vei.


Klimatiltak

For at forretningsveksten virkelig skal være bærekraftig mener vi at vi må fremskynde overgangen til en fremtid med lavere karbonutslipp og redusere vår påvirkning av klimaendringene ved å nå vårt mål om en nettoverdi på null. Vi er stolte av å være et av de første selskapene i verden som har fått vårt mål om netto-null validert under den nye SBTi Net-Zero standarden.

Vårt mål om netto-null er samkjørt med vårt mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader celsius for å forhindre de verste konsekvensene av klimaendringer. Det inkluderer to mål: et kortsiktig mål om å redusere totale utslipp med 46,2 prosent innen 2030 og et langsiktig, dypt avkarboniseringsmål for å redusere totale utslipp gjennom hele verdikjeden vår med 90 prosent innen 2040. Vårt fokus er på karbonreduksjon, og når vi har oppnådd vårt mål om en reduksjon på 90 prosent, vil vi nøytralisere eventuelle restutslipp ved å investere i naturbaserte løsninger.

I 2021 hadde vi en sterk fremgang, hvor de absolutte karbonutslippene i nivå en og to ble redusert med 53 prosent (fra en 2019- grunnlinje). Vi nådde vårt vitenskapsbaserte mål hele ni år for tidlig. For å drive ytterligere innvirkning, investerte vi i prosjekter for å kompensere for de gjenværende nivå en og to utslippene, og vi er i dag stolte over at denstu er karbonnøytral. Men det er mer som må til. I løpet av de neste årene, vil vi bestrebe oss på å redusere nivå en og to utslippene ytterligere og fremskynde tiltak mot nivå tre utslipp.

Dentsu er forpliktet til å redusere utslippene knyttet til media med 46% innen 2030. Les mer her.


Bærekraftig forbruk og produksjon

Den radikale avkarboniseringen av virksomheten og verdikjeden vår er bare det første steget. Som et digitalt kommunikasjons- og markedsføringsnettverk, erkjenner vi at den største påvirkningen vi har er evnen vi har til å endre tankesett og påvirke atferd. Vi kan øke bevisstheten og inspirere folk til å ta grep for å bekjempe klimakrisen og til å leve en mer bærekraftig livsstil.

Vi tror at bærekraftig forbruk og produksjon handler om å skape en balanse mellom klodens behov og våre behov som enkeltindivider, bedrifter og samfunn. For øyeblikket er vi i en ubalanse. I løpet av det neste tiåret vil vi være dedikerte til å hjelpe én milliard mennesker med å ta bedre, mer bærekraftige valg.

Les mer her.


Avkarbonisering av vår industri

Solcellepaneler og vindmøller

Vi må ikke undervurdere den globale skalaen til vår industri. Hvordan vi produserer og formidler kampanjene, samt samarbeider med våre kunder, partnere og leverandører spiller en avgjørende rolle i vår reise til net-zero. Bedrifter som oss spiller en betydelig rolle, og vi kan alle samarbeide for en raskere avkarbonisering.

Dentsu har som mål å redusere utslippene knyttet til vår verdikjede med 46 prosent innen 2030 (fra en 2019-grunnlinje). For å oppnå dette, kreves det samarbeid på tvers av hele økosystemet inkludert våre kunder, hvorav mange har satt sine egne vitenskapsbaserte mål.

Les mer her


Produksjon

Som en del av Ad Green Advisory Board), en britisk reklamesatsning, samarbeider dentsu med industrien for å klare å eliminere de negative miljøkonsekvensene som kommer av produksjonen.


Media

Digitale medier har vært densu sitt opprinnelige fokus, siden vi står for en stor del av våre kunders annonseutgifter. I 2019 inngikk dentsu et samarbeid med et av verdens mest innovative medieselskaper (sammen med BBC og Sky) for å lansere DIMPACT, som er et nettbasert verktøy som beregner utslippene av drivhusgasser (GHG) knyttet til digitalt medieinnhold. Dette verktøyet har vokst seg sterkere og sterkere.

Vi kombinerer in-house innovasjon med bransjeinitiativer slik som DIMPACT. Vi anerkjenner behovet for å bregne utslipp på et kampanjenivå. Derfor bruker dentsu digital-media-karbon-kalkulator for å kunne tilby en nøyaktig rapport om våre kunders utslipp og gi dem verifiserte data for rapportering. I fremtiden vil dette hjelpe kundene med å ha en bedre forståelse for sammenhengen mellom deres utslipp og medievalg, og de kan deretter ta proaktive og informerte beslutninger om hvilken type digital markedsføring som burde brukes. 

Vi har satt oss et mål om å redusere 45 prosent av de totale utslippene som er knyttet til media – basert på 2019 som et referanseår – samtidig som at vi begrenser den globale temperaturøkningen til 1,5 grader celsius over de førindustrielle nivåene.


Naturbaserte løsninger

Vi kan ikke løse klimakrisen uten naturen på vår side. Dentsu har meldt seg på «Business for Nature’s Call to Action» og ber myndighetene om å vedta ambisiøs naturpolitikk. 

I 2022 tok vi våre første skritt hvor vi kompenserte for våre gjenværende nivå 1 og 2 utslipp ved å investere i naturbaserte prosjekter. Her investerte vi i lokale fornybare energiprosjekter i Brasil og India, samt skogvernsinitiativer i Zimbabwe. I tillegg til de positive miljøpåvirkningene, støtter disse prosjektene også lokalsamfunn og bærekraftig utvikling i områdene.

Som en del av vår overgang til netto-null, som underbygger vår brede sosial påvirkningsstrategi, vil vi sammen innføre handlinger, mål og strategier som jobber imot naturtap, klimaendringer og sosial ulikhet.

Les mer herVi kjemper for en endring

Et skifte til en bærekraftig, netto-null-verden er en krevende reise for våre kunder og samfunnet, hvor det ikke finnes en enkeltløsning. Derfor er det en svært avgjørende faktor for vår strategi for sosial påvirkning å engasjere seg med et bredt spekter av interessenter for å kunne kjempe for en endring.

Vi samarbeider med internasjonale interessenter som er relevante for bransjen vår, våre kunder og lokalsamfunnene vi jobber i. Vi deler innsikt og erfaringer, samarbeider om markedsinitiativer for å drive ambisjoner, og engasjerer oss med kunder og beslutningstakere på plattformer som engasjerer regelverk og myndigheter i temaene som er kjernen i vår strategi, i tillegg til samfunnets overgang til en netto-null-verden.


Vi er en organisasjon med potensialet til å påvirke forbruker- og samfunnsatferd og handlinger. Derfor har vi et ansvar for å proaktivt engasjere oss for å skape endring og ambisjoner. Dette inkluderer eksempler som:

UN Global Compact: Vi er en del av dette langvarige og frivillige initiativet som har fokus på å ta strategiske tiltak for å støtte FNs bærekraftsmål.

Worlds Business Council for Sustainable Development: Dentsu er en del av WBCSD, som er en global organisasjon bestående av over 200 ledende bedrifter og virksomheter som jobber sammen om å få fart på overgangen til en bærekraftig verden.


World Economic Forum:

World Economic Forum sin allianse av klimaledere er en sammenslutning av administrerende direktører fra hele verden og på tvers av ulike bransjer. Direktørene i denne sammenslutningen er dedikerte til å levere konkrete klimaløsninger og innovasjoner i deres praksis, drift og retningslinjer.


Cambridge Institute of Sustainability Leadership – Business Transformation Group:

Dentsu er det eneste sektormedlemmet i denne innovative gruppen bestående av ledende bedrifter for bærekraft – som utvikler nytenkende ideer og løsninger som deles med andre bedrifter for å støtte overgangen mot en bærekraftig økonomi.


Ad Net Zero:

Vi er et medlem av Ad Net Zero-styringsgruppen for å bidra til å redusere den britiske reklamebransjens karbonpåvirkning og nærme oss målet vårt om en nettoverdi på null.


Business for Nature:

Business for Nature er en global koalisjon som bringer sammen innflytelsesrike organisasjoner fremtidsrettede bedrifter. Sammen vil vi demonstrere forretningshandlinger og oppfordre til ambisiøse og kollektive handlinger for naturen.

Responsible Media Forum:

Vi er et av de grunnleggende medlemmene av Responsible Media Forum, som er et partnerskap mellom 25 ledende medieselskaper for å fremme hvordan bransjens unike innflytelse kan være til fordel for både samfunnet og aksjonærer.

Sustainable Brands:

Vi er et medlem av Sustainable Brands, som er et globalt nettverk bestående av merkevareinnovatører som bidrar med å dele fremtiden for handel med hele verden.

Global Alliance of Responsible Media:

Dentsu er en strategisk partner og styreleder for GARM, som er et globalt samarbeid mellom ulike byråer, medieplattformer og bransjeforeninger. Vi ønsker å raskt forbedre digital sikkerhet og forsikre ansvarlighet på tvers av hele bransjen.