Caroline Lambech

Prosjektleder HR og Operations

Lite visste vi om omfanget av perioden vi skulle sitte på hjemmekontor da vi alle ble sendt hjem for nesten nøyaktig et år siden. Kanskje like greit vil noen si. Nå, et år senere, har vi virkelig fått mengdetrening og gjort oss mange erfaringer om denne måten å jobbe på. Her kommer noen refleksjoner rundt det siste året og kudos til alle. 

 

Vi fikk det til å fungere!  

Tenk, et helt år uten å jobbe med kollegaer i det vanlige kontorfellesskapet. Vi klarte å overtale selv de mest skeptiske og ingenting falt mellom to stoler. Vi har bevist at vi er endringsdyktige og evner å snu oss raskt rundt. Etablerte rutiner kom i ny drakt, Teams-kompetansen fikk en eksplosiv vekst og vi hadde ganske raskt en formening om hva som fungerte optimalt, greit og ikke i det hele tatt. Og selv om det har vært og fortsatt er en kunstig situasjon på mange måter, så har vi dratt noen veldige nyttige erfaringer ut av det. 


Hvis jeg skal trekke frem et eksempel, så vil det være vårt interne faglige delingsforum som vi kaller dentsu Discover. Et format som tidligere var 1 time hver måned, på to lokasjoner, men som nå er en ukentlig halvtime på Teams hvor vi deler og informerer og ikke minst blir kjent med enda flere kollegaer. Tenk, vi har hatt dette nesten tre ganger så mye som når vi var sammen fysisk. 74 kollegaer har bidratt til å fylle arenaen med innhold, noe som tilsvarer 1/4 av alle dentsu ansatte. Et format som står seg godt også i fremtiden. 

 

Læringspunkter 

I dentsu er vi 300 ansatte som leverer verdi til våre kunder – hver dag. Vi har jobbet plattformbasert i flere år og den interne arbeidsflyten var i stor grad på plass allerede før vi gikk på hjemmekontor. Det viktigste var å få på plass den eksterne flyten med kunder og arbeidspartnere. Finne nye strukturer på møtepunkter, presentasjoner og workshops. Læring fra interne undersøkelser er at vi opplever det som mer tidseffektivt, og at vi har fått til en hyppigere kundekontakt via video. Videre at det oppleves som mer uformelt, men at det stilles krav til tydeligere møteagenda. 

  

På den annen side, er vi klar over de utfordringene dette siste året har bydd på. Vi savner tilhørigheten, fellesskapet og samholdet til jobb, kollegaer, kunder og team. Vi savner mennesker – på ordentlig! Teams kan aldri erstatte det sosiale vi søker når vi møtes, men jeg må berømme kreativiteten som er lagt ned det siste året med Fredagspils, Kahoot, kaffeprater, bursdagssanger og andre sosiale initiativ. Den dagen vi igjen treffes i kontorlokalene kjennes kanskje langt frem fortsatt, men vi kommer dit.  

  

Sist, men ikke minst; vi har det siste året bidratt til å redusere vårt klimaavtrykk som bedrift. Mindre pendling til og fra jobb og betydelig mindre reising, både med fly og til og fra kundemøter. Vårt CO2 utslipp i forbindelse med flyreiser er redusert med hele 90%. Når vi nå har etablert nye, gode måter å samarbeide på, så har dette året virkelig vært en kickstart med tanke på fremtidens måte å jobbe på, i tråd med våre bærekraftsmål. 

  

Fremtidens måte å jobbe på vil på mange måter endre seg basert på det siste året. Både ansatte, kunder og samarbeidspartnere vil søke å videreføre det som fungerer og optimerer arbeidshverdagen. Vi i dentsu jobber med dette og vil komme tilbake til vårt syn på fremtidens måte å jobbe på.