Kine Wølneberg

Head of Broadcast RED dentsu X

En god leder er, etter min mening, en mentor og veileder med klare og tydelige mål, som skaper positive resultater med opplevd mestring og motivasjon. Det å være en leder kommer alltid med et enormt ansvar, men å være en leder i en krise medfører at ansvaret får en enda større betydning. Så her vil jeg komme med tre tips om hva jeg opplever er viktig å fokusere på i en spesiell tid som leder.

Beholde en god lagånd

Viktigheten av å føle en tilhørighet på arbeidsplassen blir desto større når man sitter på hjemmekontor. Ved å ha stor takhøyde under diskusjoner, vise raushet når vi samarbeider og ikke minst gi ros og konstruktive tilbakemeldinger, vil vi lettere oppleve at vi er ett lag og ikke et enkeltindivid. Alle trenger tilbakemeldinger, men måten man gir tilbakemeldinger på bør også belyses. Ros bør gis i plenum, men forsterkes også når man gir det under fire øyne. Dette vil bidra til opplevd mestring og motivasjon til å yte det lille ekstra ved neste arbeidsoppgave. Når det kommer til konstruktiv kritikk, så bør man tenke over hvordan man skal formidle dette videre til enkeltpersonen. Det er ikke en kritikk av hvordan en kollega har løst en oppgave, men et forslag til hvordan det kan løses enda bedre. Det viktigste er uansett at vi står sammen når vi lykkes og at vi like fullt samles når det er utfordringer på veien. Når man viser raushet vil jobbmotivasjonen bli større, måloppnåelsen blir lettere og man lykkes sammen – som et lag.

Ha en tydelig kommunikasjon

Vær tydelig og ha en transparent kommunikasjon og ikke minst: vær ærlig. Når store deler av kommunikasjonen skjer digitalt vil tydelighet ikke gi rom for misforståelser. Det er bedre å være overtydelig og forenkle budskapet, enn å lure på om informasjonen faktisk er forstått. Ved god forståelse vil det bli lettere for de enkelte å ta den rollen de skal ha og motiveres til handling i riktig retning. Det å være ærlig gjør det enklere å stålsette seg for ulike situasjoner og man kan dermed være bedre forberedt på hva som kommer til å skje. Det vil også gi en trygghet ved å vite at den informasjonen man får er korrekt og man slipper å spekulere i hva som eventuelt vil dukke opp. En tydelig, transparent og ærlig kommunikasjon gir en opplevelse av at vi står sammen om dette – og igjen: det er vi og ikke jeg.

Vis empati

Evnen til å forstå den enkelte sin situasjon, er viktig for å kunne tilrettelegge oppfølgingen av de som trenger det mest. Når man sitter på hjemmekontor er det ikke like enkelt å plukke opp når noen har en tyngre dag. Da er det ekstra viktig å følge opp jevnlig for å høre hvordan det går, lytte til hva de har å si og lese personen for å forstå om man må vise mer omtanke for den enkelte. Ved å vise empati vil det bli enklere å få personen til å snakke med deg og dermed knytter dere et sterkere bånd. Du vil få en bedre forståelse for deres reaksjonsmønster og du kan videre veilede personen i riktig retning – både profesjonelt og personlig. Ved å lytte og vise forståelse vil de føle seg mer verdsatt og vil forhåpentligvis være en støtte for andre kolleger når de opplever at andre trenger litt ekstra støtte. Det er en kjensgjerning at når man har det bra privat, yter man også bedre på jobb.

I dag mener jeg vi alle bør ta et lederansvar og følge opp kollegene sine og huske på at alle trenger litt ekstra oppfølging og omtanke. Med en god lagånd, ha en tydelig kommunikasjon og ved å vise empati vil vi komme styrket gjennom året 2020. Året som ble litt annerledes enn hva man hadde håpet på.