Vet du om folk finner nettbutikken din når de søker etter produktene eller tjenestene du selger? Er du tilgjengelig og tilstede i betalte og organiske medier? Hvor synlig er du sammenlignet med konkurrentene dine? Hvis du ikke vet svaret på disse spørsmålene, kan dette være det du trenger for å bli mer synlig – og oppnå suksess.

Martin Krog Larsen er Client Lead i iProspect, som er en del av dentsu. Det betyr at han har innsikt om medier, marked, målgrupper og utfordringer kundene hans står overfor. På bakgrunn av dette legger han mediestrategier for at de skal nå målene sine – om det så er mer oppmerksomhet, høyere salg eller å øke bevisstheten.

Et fellesord for disse tre faktorene er Findability, eller synlighet. Men hva innebærer dette for en nettbutikk?

– Det handler om at den er synlig i kanalene de potensielle kundene dine benytter. Du må kunne identifisere dem og være til stede i mediene de er, slik at du kan nå ut med budskapet ditt og produktene dine – du skal være lett å finne både for de som allerede kjenner deg, og de som ikke har oppdaget deg ennå.

Det gjelder altså at du legger et grunnlag for at folk som ikke er i markedet for produktene dine akkurat nå likevel finner deg, å være en del av vurderingssettet når behovet oppstår. Dette er det mange som ikke tenker på, og følgelig ikke har den synligheten de tror. 

Noen nettbutikker er gode på synlighet, men de aller fleste kan bli bedre. Det kan du også, og det kan vi hjelpe deg med. 


Rammeverket som gir deg økt synlighet

Hvorfor er det mange nettbutikker som ikke er synlige? Ifølge Martin skyldes dette blant annet at de har et for stort fokus på kortsiktig salg. 

– Når du ikke fokuserer på langsiktige merkevarebyggende aktiviteter, vil det etter hvert gå utover synligheten. Du vil være top of mind for de som vet om deg, men samtidig blir du usynlig for potensielle kunder. Det gjør at du ikke får økte markedsandeler og nye salg som skaper vekst. Her handler det også om å være til stede i de kanalene folk bruker og i betalte søk. 


Og det er nettopp disse problemstillingene iProspect har utviklet rammeverket Commerce Success Framework for. Det forteller deg hva du er god på, hva du er mindre god på og hva du skal gjøre for å lykkes. Rammeverket består av fire akser – Availability, Findability, Buyability og Repeatability. 

  • Availability – å være tilgjengelig og møte kundene der de er
  • Findability – å sikre relevant synlighet i riktig øyeblikk
  • Buyability – å skille produktene, nettbutikken og innholdet fra konkurrentene
  • Repeatability – å bygge et varig kundeforhold etter det første salget

– Rammeverket vårt gir deg råd om hvilke tiltak du bør gjøre innen disse kategoriene. Det fungerer slik at du først foretar en selvevaluering av hvordan du selv mener du ligger an på de fire aksene. Så vil vi gjennomføre dybdeintervjuer og analyser av for å forstå de kritiske punktene. 

Disse resultatene implementerer iProspect i rammeverket, og dette gir deg en score for bedriften din i de ulike kanalene. 

– Vi finner både uutnyttet potensial og områder du kan bli bedre på. I findability-aksen vil du se hvor synlig du og konkurrentene dine er i betalte og organiske medier, slik at du får et bilde av hvordan du faktisk ligger an i markedet. 


Vi hjelper nettbutikken din å bli synlig

Fordelen med rammeverket er at du får et tilstandsbilde av hvordan bedriften din gjør det i dag. Det avdekker områder til forbedring og områder du er sterk på. Så kan du skifte fokus til de aksene som er viktigst fremover. 

– Kall det gjerne en prioriteringsliste med konkrete punkter til endring. Når bedriftens nåsituasjon er kartlagt får du vite hvor dere er, og i hvilken grad dere er til stede i  de riktige kanalene målgruppen benytter, sier Martin.

Basert på svarene rammeverket gir, får du anbefalinger om hva det er enkelt for deg å gjøre noe med og bygge videre på.

– Tenk over hvor synlig du tror nettbutikken din er. Og hvis konklusjonen er at den ikke er synlig nok, ta kontakt med oss i iProspect slik at vi kan hjelpe deg. Uansett om du har suksess med nettbutikken din – alle har et potensial til å bli bedre. Martin Krog Larsen

Client Lead i iProspect

E-post:  Martin.Krog.Larsen@dentsu.com

Ta kontakt med Martin hos iProspect, så tar vi et uforpliktende møte.