Norske reklamekjøpere vil endre adferd for å leve mer bærekraftig

Publisert på:

Bærekraft er en viktig del av hverdagen til norske reklamekjøpere, og de har langt «grønnere» holdninger enn gjennomsnittsnordmannen.  I dentsu liker vi den offensive holdningen til annonsørene siden den matcher våre ambisjoner innen bærekraft og samfunnsansvar.   


Margrethe Wam Solvang, daglig leder i Dentsu Creative og Espen Grimmert, fagansvarlig for bærekraft i dentsu, smiler av den offensive holdningen norske reklamekjøpere har til bærekraft. 


Bærekraft viktig for 80% av reklamekjøperne 

For 45% av alle nordmenn er bærekraft «viktig i hverdagen». Det svarer de i verdens største forbrukerundersøkelse, hvor vi har stilt 5000 nordmenn og mer enn 400.000 mennesker verden over, en rekke spørsmål om samfunnsansvar og bærekraft.  

Det samme spørsmålsbatteriet har vi brukt overfor egne kunder og ansatte. Her svarer hele 83% at bærekraft er viktig for dem. Og reklamekjøperne ønsker virkelig å ta grep! Hele 76% er villig til å endre adferd for å leve mer bærekraftig, og 64% er villig til å gi avkall på materielle goder for å leve mer bærekraftig.  

Undersøkelsen mot reklamekjøpere har langt færre respondenter enn vår store forbrukerundersøkelse, og utvelgelsen av deltagerne er ikke like representativt. Men når forskjellen på reklamekjøpere og gjennomsnittsnordmannen er såpass stor, slår vi trygt fast at reklamekjøperne vil ta et stort ansvar for at vi beveger oss mot et bærekraftig samfunn. 


Mediene og virksomheter har stort ansvar. 

Reklamekjøperne skiller seg også fra gjennomsnittsnordmannen ved at de i langt større grad mener at «alle» har et ansvar for at vi har et bærekraftig samfunn.  Hele 96% av reklamekjøperne mener at virksomheter har et slikt ansvar mens 90% også peker på mediene.  

Hele 81% mener at de selv har ansvar for at vi har et bærekraftig samfunn, en holdning bare halvparten av befolkningen deler. 


Helt enige med kundene våre 

- Vi er 100% enige med kundene våre i at norske virksomheter har et stort ansvar for at vi har et bærekraftig samfunn, sier Margrethe Wam Solvang. – Som leder i Dentsu Creative elsker jeg de gode diskusjonene med kundene om hvordan vi sammen kan forvalte dette ansvaret. Ofte handler det jo om å utvikle samfunnsansvarlig kommunikasjon som treffer forbrukerne og hjelper dem til å ta mer bærekraftige valg.   

- For å nå klimamålene må vi som forbrukere gjøre endringer på en rekke områder, fortsetter fagansvarlig for bærekraft Espen Grimmert. – Vi må endre hvordan vi reiser, hvordan vi bor og hva vi spiser. Mange av disse endringene blir lettere med god kommunikasjon som Margrethe og kollegene hennes utvikler, avslutter Grimmert.