Rammeverket som tar nettbutikken din til neste nivå

Publisert på:

Det er mange ting å tenke på når du driver nettbutikk. For å nå frem til kundene må du være lett å finne, ha synlighet og relevans, skille deg fra konkurrentene og bygge varige kundeforhold – samtidig. Om du synes dette er vanskelig, har vi i iProspect utviklet et rammeverk som gjør jobben enklere for deg.

Du er kanskje bare fire små trinn unna å ta nettbutikken din til neste nivå.


Har du ikke like mye trafikk som du ønsker? Ser du at du må gjøre noen tiltak, men du vet ikke hvilke? Kjenner du at skoen trykker, men vet ikke hvor? 

– Den kanskje største utfordringen for virksomheter som driver nettbutikk i dag er nettopp at det er så mange utfordringer. Og siden de er individuelle for hver enkelt virksomhet, finnes det like mange svar på hvordan dette kan løses, forteller Erlend Ytreeide. Han er kommersiell direktør i iProspect, som er et av selskapene i dentsu. 

– Noen nettbutikker kan ha en solid grunnmur, men har ikke klart å bygge en like god frontend. Andre har bra struktur på annonseverktøyene og oppsettet, men sliter med dårlig kundekommunikasjon. Noen har folk som er flinke på det tekniske, men ikke på det kreative. Og omvendt. Årsaken er at det finnes mye ulik kompetanse hos virksomhetene. 


Oversikt gir deg raskere vekst

Ulempen er at siden utfordringene for nettbutikkene er komplekse og forskjellige, har det ikke vært noen fullgode løsninger på markedet som kan kartlegge alle på én gang. Det vil si – inntil nå. 

– Vi i iProspect har laget et supert verktøy for deg. Det er et rammeverk som identifiserer hvor du er god, og enda viktigere – hvor du er mindre god. Da kan du enkelt prioritere hvor du bør legge innsatsen, slik at du får mest mulig igjen for innsatsen du legger i nettbutikken din, sier Erlend. 

Verktøyet har fått navnet Commerce Success Framework, og kort forklart forteller det deg hvor du skal sette inn støtet for å lykkes. 

– Dette vil gi alle som er involvert i nettbutikken din gode svar på hvordan dere kan vokse, effektivisere eller spare penger. Men de fleste nettbutikker har hverken tid eller ressurser til å identifisere og finne ut av disse utfordringene selv. Og det er da du kontakter iProspect. 


Du kan være fire små trinn unna stor suksess

Rammeverket er ferdig definert, og i det vises fire fokusområder for netthandel.

– Før vi kommer frem til svarene rammeverket tar for seg, gjøres noen konkrete oppgaver. Den første er at vi ber stakeholderne i virksomheten din om å gjøre en egenevaluering av hva dere selv mener dere er gode og ikke fullt så gode på, forklarer Erlend. 

Etter dette blir det foretatt en intervjurunde der du og iProspect setter dere ned sammen for å diskutere svarene dere kom frem til. 

– Disse blir revidert av oss, og dere får en score fra 1 til 5. Tallene settes i en modell som ikke bare gjør det enkelt å se dagens situasjon, men også forteller deg hvilke områder du kan bli bedre på og hva du kan få igjen for investeringene dine. 


Slik ser modellen ut. Men hva betyr availability, findability, buyability og repeatability? 


1. Availability – å være tilgjengelig og møte kundene der de er

Nettbutikken din må være lett å finne i kanalene der publikum søker, og hvilke produkter og tjenester du tilbyr. Vi kartlegger hvor tilgjengelig du er, hvordan nettbutikken din fremstår og om du er smart på omnikanaltilnærming – altså hvordan du bruker de digitale og fysiske kanalene for at de skal spille hverandre gode. I tillegg handler dette om hvordan du bygger den solide grunnmuren, slik at du blir mer effektiv gjennom automatisering.

2. Findability – å sikre relevant synlighet i riktig øyeblikk

Du må sikre at folk finner deg når de trenger deg – altså at du tilgjengeliggjør nettbutikken din for kundene dine. Dette gjelder blant annet med tanke på annonser, og hvor god synlighet dere har i ulike kanaler. Noen eksempler er betalt og organisk søk, tilstedeværelse på sosiale medier og markedsplasser, og hvordan dere står i forhold til konkurrentene. Vi kartlegger og ser på hva de gjør, og sørger for at du blir enklere å finne enn dem. 

3. Buyability – å skille produktene og nettbutikken fra konkurrentene

Gjør du det enkelt for publikum å kjøpe av deg? Hvordan er prisene dine sammenlignet med konkurrentene? Dette er jo ekstremt transparent i en digital verden. En annen viktig ting er innholdet du har. Hvor mye effekt dette faktisk gir er hyppig diskutert, men det er en eksplosjon i innholdsutvikling. Det er fordi folk er på jakt etter å få informasjon, og har du godt innhold som svarer på søket fra publikum får du en bedre posisjon enn konkurrentene dine. 

4. Repeatability – å bygge et varig kundeforhold etter det første salget

Du må gi kundene dine en god og unik opplevelse når de handler hos deg, slik at du du gir dem en grunn til å komme tilbake. Det gjør du gjennom blant annet å tilpasse kundereisen til hver enkelt, og ikke tenke på dem som en stor og udefinerbar masse. Og hvis du sender ut nyhetsbrev – hvor bevisst er på differensiering, innhold, relevans og hyppighet? 


Suksess er enklere med smarte verktøy

– Commerce Success Framework er ett av mange smarte verktøy du finner i kassen vår. Det er et perfekt eksempel på hva vi i iProspect – med dentsu i ryggen – kan gjøre for kundene våre, og hva vi mener når vi snakker om krysningspunktet mellom performance og merkevarebygging, sier Erlend.

Da er jo spørsmålet om du ønsker å ta nettbutikken din til neste nivå? I så fall oppfordrer Erlend deg til å benytte deg av Commerce Success Framework – både fordi du kan få informasjon du ikke visste om, og fordi du får vite hvor du skal sette inn støtet. 

– Det å kunne løfte blikket og se seg selv utenfra gir rom for fruktbare diskusjoner internt, og ut mot partnerne dine. Med dette rammeverket vil du få svarene på hva du skal prioritere for nettbutikken din de neste årene slik at du får suksess.

Erlend Ytreeide erlend.ytreeide@dentsu.com