Slutt med Jenga – begynn med Lego

Publisert på:

Kontinuerlig vekst og stadig økt lønnsomhet er ikke bærekraftig i lengden, sier folk. Joda, sier leder for Experience & Commerce i i Merkle Holden Bale. Men da må vi tenke annerledes om hvordan vi skal vokse.Det siste tiåret har vekst vært det overordnede målet i næringslivet. Vekst var enkelt på grunn av lave kapitalkostnader og rikelig med investeringsfinansiering. Man kunne oppnå vekst ved å selge mer, utvide til nye markeder eller finne nye måter å tjene penger på. Men bærekraftig vekst – som er lønnsom og ansvarlig – er vanskelig. Det krever mer enn bare et godt produkt; det krever at bedrifter er godt drevet og at de evner å tilpasse seg det som kommer.


Den neste æraen av digital transformasjon er her

Å være en digital leder forandrer seg også. Tidligere snakket vi om å være rustet for fremtiden, såkalt future-proof. Når du ikke vet hva som kommer handler det mer om å være klar for fremtiden, eller future-ready. Digitale forandringer kommer, og de kommer raskere og raskere. Generativ AI har evne til å forandre verden så mye at den representerer den fjerde industrielle revolusjonen. Vi forventer a opptil 33% av all global e-handel vil være autonom AI-til-AI innen utgangen av 2030. I følge Merkles store CX Imperatives-undersøkelse svarer imidlertid så mye som 81% av forretningsledere at de ikke er klare for AI, og et stort flertall opplever at de ligger bak konkurrenter når det gjelder innovasjon.

Så hva må vi gjøre for å bli future-ready? Vi må tenke annerledes om digital modenhet – det handler om å harmonisere mennesker, prosesser, plattformer og partnere til en levende forretningsstrategi. I tider med store forandringer, er smidighet den viktigste helse-indikatoren. For å bygge moderne merkevarer som evner å tilpasse seg og kan vokse bærekraftig er det tre områder som er kritiske for å lykkes; vi må drives av innsikt, inspireres av kreativitet og fremme en kultur for bevisst innovasjon.


Skap en kultur for bevisst forretningsinnovasjon

Innovasjon må gjennomsyre hele bedriften og være alles ansvar. Vi må bevege oss bort fra å ha stand-alone innovasjonslab-er og isolerte initiativer over til å sette innovasjon på agendaen hos alle. Det handler om å tilrettelegge for demokratisering av innovasjon i bedriften, og å sikre konsistente innovasjonsprosesser som både skaper forretningsverdi og bygger merkevare. Vi må rett og slett bygge kultur som belønner innovasjon.


Bli drevet av kreativ innsikt

Big data har vært på alles lepper de siste tiårene, men data har ingen verdi hvis man ikke tolker dem. Heller enn å være datadrevet, må vi søke å bli ekte innsiktsdrevet. Det handler om å blande data med kreativitet og kvalitativ innsikt. Alle brands sitter etter hvert på enorme mengder data, men har problemer med å agere på dem på en måte som driver differensiering og vekst. Magien oppstår når vi kombinerer kvantitative data med kvalitativ innsikt. Når vi tenker kreativt i tolkningen av dataene får vi et  outcome som er annerledes, og der ligger forspranget.   


Bygg teknologiøkosystemer, ikke tårn

Å gå fra å være future-proof til å rigge oss for å være future-ready handler om å anerkjenne at teknologien er kjernen i enhver virksomhet. Den må vokse og utvikles i takt med organisasjonen. For å klare det må vi bygge teknologiske økosystemer som gir både fleksibilitet og skalerbarhet. En nærliggende sammenligning er å slutte og spille Jenga (stabletårn), men heller bygge Lego. I stedet for å bygge oppover og oppover i gjensidig avhengige elementer som raser hvis en kritisk del feiler, må vi bygge dynamiske strukturer som vokser både vertikalt og horisontalt. Genistreken med legoklossene er at de kan tas fra hverandre og settes sammen må mange ulike måter igjen og igjen. Slik må vi tenke på teknologisystemene våre også. Hvis en bit viser seg å feile eller ikke passe, kan den erstattes med en annen uten at hele strukturen må byttes. Det er bærekraftig teknologiutvikling og veien til å bli en digital leder.

De som kommer til å lykkes er de som tar dette innover seg nå og jobbe med endringer i hele organisasjonen. Vi sier ikke at dette blir lekende lett, men gjort på riktig måte kan det bli ganske morsomt. For når man tenker etter; hva er gøyest å leke med? Fargerike legoklosser med masse muligheter eller et kjedelig stabletårn? Vi vet hva vi i Merkle foretrekker, hvert fall.