Merkevaredagen 2024

Publisert på:

På Merkevaredagen 2024 delte Holden Bale, Global Head of Commerce & Experience, Merkle/dentsu, våre perspektiver på bærekraftig vekst og den neste æraen av «Digital transformasjon».

Bilde fra Merkevaredagen 2024


Et gjennomgående tema i Bale’s foredrag var hvordan digitale, bærekraftige ledere vil se ut om 5-10 år.

Han viste til forskning gjort av Merkle/dentsu globalt, som viser at over 80 % av digitale transformasjonsprosjekter feiler, og at 49 % av digitale ledere oppgir at det er måten organisasjonen er rigget på og den interne driftsmodellen (operating model) som er den største utfordringen. Over 81 % av bedriftsledere sier at de ikke er klare for AI, og over 68 % opplever at de ligger bak konkurrenter innen innovasjon.

Bale framhever 3 sentrale områder selskaper må lykkes med for å (fortsette og) være digitale ledere; være kapable til å framskaffe «uvanlig innsikt», bygge kultur for det han kaller «bevisst innovasjon» og bygge en «framtidsklar» teknologi-rigg.


Bli drevet av uvanlig, kreativ innsikt

Big data har vært på alles lepper de siste tiårene, men data har ingen verdi hvis man ikke tolker dem. Heller enn å være datadrevet, må vi søke å bli ekte innsiktsdrevet. Det handler om å blande data med kreativitet og kvalitativ innsikt. Alle selskaper sitter etter hvert på enorme mengder data, men har problemer med å agere på dem på en måte som driver differensiering og vekst. Magien oppstår når vi kombinerer kvantitative data med kvalitativ innsikt. Når vi tenker kreativt i tolkningen av dataene får vi et  outcome som er annerledes, og der ligger forspranget.  


Skap en kultur for bevisst forretningsinnovasjon

Innovasjon må gjennomsyre hele bedriften og være alles ansvar. Vi må bevege oss bort fra å ha stand-alone innovasjonslab-er og isolerte initiativer over til å sette innovasjon på agendaen hos alle. Det handler om å tilrettelegge for demokratisering av innovasjon i bedriften, og å sikre konsistente innovasjonsprosesser som både skaper forretningsverdi og bygger merkevare. Vi må rett og slett bygge kultur som belønner innovasjon.


Bygge «framtidsklare» teknologiøkosystemer

Å gå fra å være future-proof til å rigge oss for å være future-ready handler om å anerkjenne at teknologien er kjernen i enhver virksomhet. Den må vokse og utvikles i takt med organisasjonen. VI må ha forretningsstyrte teknologibeslutninger, og kunne trekke en rett linje fra forretningsstrategien og til teknologistrategien. For å klare det må vi bygge teknologiske økosystemer som gir både fleksibilitet og skalerbarhet. En nærliggende sammenligning er å slutte og spille Jenga (stabletårn), men heller bygge Lego. I stedet for å bygge oppover og oppover i gjensidig avhengige elementer som raser hvis en kritisk del feiler, må vi bygge dynamiske strukturer som vokser både vertikalt og horisontalt. Genistreken med legoklossene er at de kan tas fra hverandre og settes sammen må mange ulike måter igjen og igjen. Slik må vi tenke på teknologisystemene våre også. Hvis en bit viser seg å feile eller ikke passe, kan den erstattes med en annen uten at hele strukturen må byttes. Det er bærekraftig teknologiutvikling og veien til å bli en digital leder.