Spår et krevende år for mange

Publisert på:

- 2024 blir ikke året hvor noen får noe gratis, sier Paal Fure, en av Nord-Europas fremste trendanalytikere.


Paal Fure, CEO DENTSU Norge og Nord Europa. (Foto: Håkon A. Repstad)


- I tiden vi går inn i blir det viktig å forstå hvordan kundene har det. Vi er inne i en krevende periode. 2024 blir ikke året hvor noen får noe gratis, sier Fure.


Torsdag holdt han foredrag om de viktigste forbrukertrendene i 2024, og konsekvensene for markedsføring og kommunikasjon. Fra scenen snakket han om hvordan den digitale og økonomiske utviklingen påvirker forbrukerens adferdsmønster. Han viser til mange år med overetablering, som igjen har ført til at tilbudet langt overgår etterspørselen i markedet.

- I tillegg kommer dyrtid på toppen, det gjør det ekstra krevende, sier Fure.

Derfor mener han at bedriftene må fokusere på det som er viktigst. 

- Nå gjelder det å styrke seg i konkurransen, som blir stadig mer intens. Dette er et produkt av at mange nasjonale og internasjonale bedrifter har hatt et sterkt ønske og behov for vekst.


Han peker på to virkeligheter i tiden som kommer. 

- Det blir større avstand mellom de som har, og de som ikke har økonomisk handlefrihet. Det er to ulike marked. Vi kommer fortsatt til å handle. Men vil være mer bevisste, og mange vil utsette enkelte type kjøp, sier Fure og peker på bilbransjen og byggenæringen som eksempler.


Fure trekker frem eldre som en viktig kjøpergruppe i tiden som kommer. 

- Vi blir stadig flere godt voksne og det er absolutt et større potensial i denne gruppen. Samtidig vet vi at det fødes det færre barn i krevende tider.


Store omstillinger

Under foredraget i Kristiansand peker Fure på at 45% av forbrukerne er opptatt av å ha en bærekraftig livsstil i hverdagen. 

- Bedriftene må finne bærekraftige løsninger der det er nødvendig. Her gjelder det å ikke bare snakke om det, men sette i gang, og ta grep. Generelt gjelder det å ogsā være føre var i forhold til alle regulatoriske krav som vil komme. 

Fure peker også på at virksomhetene må ta innover seg de teknologiske endringene som kommer. 

- Stadig flere vil flytte søkeaktivitet fra Google til Open Ai-løsninger. Det vil for eksempel kunne få konsekvenser for annonsering og virksomheters digitale synlighet.


Det var fullsatt sal hos Caledonien under foredraget, torsdag 1. februar. Foredraget ble arrangeret i samarbeid med MFF – Markedsføringsforeningen, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kvadraturforeningen.