Arendalsuka- velkommen til panel!

Publisert på:


Norge er på vei inn i en ny tid.  Hva skjer med den moderne folkeligheten i møte med grønn omstilling og teknologisk forsprang? 

Hvordan forholder folk seg til stadig flere innovasjoner samt behov for stadig nye løsninger? dentsu er blandt de som gjør de mest omfattende markedsanalysene i Norge og vi vil her dele noen interessante funn og belyse dette med et spennende panel. 

Du finner oss og mer informasjon her: https://www.arendalsuka.no