Slik markerer dentsu

Publisert på:

Paal Fure er CEO i Dentsu, og sier at Pride er viktig og en del av deres arbeid med inkludering, likestilling og mangfold, «hver dag, hver uke, hele året».– Gjennom året gjør vi mye både smått og stort. Vi har mange interne programmer som er en del av vår lederopplæring og onboarding. Det er for eksempel anti–bias treninger for alle ansatte. Det er hensyntatt i våre verdier og reflekteres i vår visjon, sier Fure.

Dette har også betydning for rekrutteringen til byrået, i tillegg til at de inviterer ulike foredragsholdere. 

Blant annet har Chris Hovde fra Telia vært innom for å snakke om det å lede en inkluderende kultu, og Wenche Fredriksen, som er SVP Head of Inclusion & Diversity i DNB ,var innom i januar og snakket om mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

– Vi er bevisste når vi rekrutterer. Sammen med flere av våre kunder deltar vi på ulike arrangementer og aktiviteter knyttet til Pride og mangfold. Vi mener at forandring skjer gjennom kontinuerlig engasjement og bevisstgjøring, og vi har derfor hatt flere inspirerende foredragsholdere hos oss igjennom året for å øke kunnskap og bevisstgjøring.