Finnes det «wear-out» av reklame? Få med deg RED dentsu X frokostseminar med System1 (UK)

Publisert på:

Reklamens levetid og «wear-out» er noe som ofte diskuteres i bransjen, men som det likevel er lite forskning rundt. Dette har ført til at mange sterke reklamekonsepter og uttak erstattes basert på hvor lenge den har gått, fremfor effekten uttaket leverer.


Jon Evans og Will Headley fra System1 presenterer en studie på Red dentsu X sitt gratis frokostseminar 23. mars.


På gratisseminaret den 23. mars vil Jon Evans og Will Headley fra System 1 presentere en banebrytende studie som knuser myten om «wear- out». Samtidig viser studien at dette kun gjelder for de sterkeste reklame uttakene, mens annonsører bak svakere uttak bør være mer fokusert på å produsere sterke uttak enn hvorvidt uttaket brukes opp. Evans og Headly støtter opp funnene med eksempler på uttak som leverer like sterk effekt i dag som da uttakene først ble lansert for flere år siden.


«Det er overraskende få norske annonsører som måler den reelle effekten av reklame uttak utover en post eller pre-test»

I det norske og nordiske markedet har pre-og posttesting blitt standard for måling av reklame uttak. Disse målingene gir verdifull innsikt i reklamens evne til å formidle budskap, vekke oppmerksomhet og linke annonsør som avsender, men gir like fullt lite innsikt i hvilken effekt dette gir forretningsmål. Ser vi mot UK og USA, suppleres dette i langt større grad med større effektstudier som kombinert gir et langt bedre bilde på reklame-uttakets evne til å levere effekt på forretning- og kommunikasjonsmålsettinger. Investeringen i utvidet testrigg gir annonsører og byråpartnere bedre stilt til å kunne skape større verdi sammen gjennom å utvikle reklame uttak som leverer høyest effekt, samt tørre å skrote uttak som ikke leverer.

RED dentsu X inviterer hele bransjen til et seminar av de ytterst sjeldne! Seminaret er digitalt, gratis og åpent for hele bransjen! Påmelding nederst. 


Tid: Torsdag 23.mars kl. 09:00 – 10:30

Sted: Digitalt på Teams

  • Jon Evans & Will Headley (System 1, Uncensored CMO - UK)
  • Q&A Session med Jon & Will – send inn dine spørsmål
  • Modellering på Attention Economy Inge Hofstad Kjeilen (RED dentsu X)Meld deg på frokostseminaret HER!