Kine Kristin Wølneberg er nytt styremedlem i Mediaforum

Publisert på:

I Kampanje kan en lese at styret ble valgt på foreningens generalforsamling 23. mars, og blant styremedlemmene er Kine Kristin Wølneberg, Head of Broadcast hos RED dentsu X. Kine er nå prisansvarlig i det nye styret til Mediaforum.


Kine Kristin Wølneberg


Bransjeorganisasjonen Mediaforum har fokus på faglig oppdatering og utvikling, og er en viktig arena for nettverksbygging innen medie- og kommunikasjonsbransjen. Deres mål er å bidra til kompetanseheving og kunnskapsdeling som skal gi medlemmer fordeler i arbeidslivet.


I tillegg til Kine, består styret av Trine Vik, Masha Scekic, Martin Wenstad Janssen, Pia Hellström Henriksen, Anna-Marie Augustin og Jannicke Holst Eckbo.