Syv priser til dentsu i ANFO Effekt 2020!

Publisert på:

Samlet fikk dentsu-byråene RED Media/RED dentsu X og Vizeum/iProspect syv priser i ANFO Effekt 2020.

Målet med ANFO Effekt, en utmerkelse i regi av ANFO Annonsørforening, er å fremheve fremragende markedskommunikasjon som evner å skape verdier. Det er derfor både med stolthet og ydmykhet vi forteller at våre byråer mottok syv kåringer i utmerkelsen:


Kategorien «VEKST»

Sølv til Mills – Olivero «En smakfull snuoperasjon» 
Med: RED Media/RED dentsu X

Jurybegrunnelse: «Vinneren av Sølv i kategorien «Vekst» er et velskrevet og godt case som hele juryen opplevde som svært lesverdig. Dette caset viser at godt håndverk innenfor marketingfaget over tid skaper solide resultater. Godt håndverk starter med å forstå kategorien og drivere for utviklingen. I en kategori som over flere år har hatt negativ utvikling var det ingen «quick fix». Her måtte en ta i bruk hele verktøykassen. En god og tydelig strategi ble grunnlaget for innovasjonsarbeidet som resulterte i et nytt produkt som tydelig posisjonerte og kommuniserte produktet og merkevaren opp mot velkjente alternativer. Juryen lot seg imponere av at aktøren hele perioden har holdt stø kurs mot det fastsatte målet, og kontinuerlig jobbet med flere verktøy i verktøykassen for å styrke posisjonen både hos forbruker og ikke minst hos handelen. Vi berømmer resultatene som er skapt for handelen, aktøren selv og ikke minst for folkehelsa.»


Kategorien «SMART MULTI»

Gull til Grilstad – Bruk av category entry points og distinctive assets for økt salg
Med: RED dentsu X, Pol


Ricardo Cuilenheim, RED dentsu X, når han ble overrasket utenfor sitt hjem av ANFO med Gullprisen for Grilstad arbeidet.


Jurybegrunnelse: «Strategi handler om valg – og like mye å velge bort som å legge til. Men da må man ha innsikt som gir grunnlag for å ta de rette valgene! Denne merkevaren har gjennom godt innsiktsarbeid tydeliggjort sin egen posisjon og merkevare, basert på innsikt om hva forbrukerne i kategorien drives av. Gjennom smarte grep både når det gjelder pakningsdesign, i butikk og kommunikasjon, evner de å bli tydeligere – og dermed lettere å huske og velge – for flere. De har også evnet å balansere langsiktig merkevarebygging med mer taktiske tiltak. Det virker enkelt, men her vet vi det syndes. Og det er uten tvil smarte og effektive grep: De har nemlig klart å snu en negativ utvikling til solid og lønnsom vekst. Alt i alt, har denne aktøren evnet å ta noen tydelige valg, og jobbet målrettet basert på et godt målhierarki.»


Sølv til Vipps – VIPPS, så er papirfakturaen (snart) en saga blott. Det er flott!
Med: Vizeum/iProspect og Anorak
Jurybegrunnelse: «Dette er et godt dokumentert case som imponerte juryen. Det ble definert tydelige og ambisiøse mål hvor oppgavene går langt utover det å påvirke sluttbrukere. Alt fra dypdykk i verdikjeden, samarbeid, motivere bedrifter til å bli med og smart kommunikasjon måtte på plass for å lykkes. Resultatene taler for seg selv! Vipps klarte å digitalisere et stort antall papirfakturaer.»


Kategorien «SMART SINGEL»

Diplom til Mills – Ola redder dagen for Polarkaviar
Med: RED dentsu X, Design House, Schibsted
Jurybegrunnelse: «Mills polarkaviar har prestert å oppnå fantastiske resultater i en svært konkurranseutsatt bransje. Kandidaten tok smarte grep i form av designendringer og justering av medieuttak, som sikret beviselig salgsresultat for et premium produkt. Rett og slett godt håndverk som leverer på nevnte KPI’er.»


Kategorien «NY»

Gull til Mills/ Vita hjertego’ – Grønnsaksvariant endrer en kjøttdominert kategori
Med: RED dentsu X
Jurybegrunnelse: «Årets gullvinner i kategori NY går til en aktør som med solid innsikt og forståelse for markedet har utviklet et produkt som treffer en stadig økende andel av befolkningen. Her har man lykkes god i alle ledd fra produktutvikling, valg av mormerke/merkevare og utnyttelse av et beskjedent og begrenset budsjett for lansering. Juryen lot seg imponere av et solid case, klare målsetninger og svært gode resultater som har resultert en stor andel nye brukere til kategorien.»


Sølv til Lerum – Smuud verdensnyhet fra Sogn
Med: Pulse Communications, Vizeum/iProspect
Jurybegrunnelse: «Sølv i kategorien NY går til en aktør hvor flere store markedsutfordringer ledet til et grundig innovasjons- og innsiktsarbeid. Resultatet var et nytt og innovativt produkt man gjennom tester fant ut at falt i smak hos en ny brukergruppe, og som scoret høyere på attributter man normalt ikke assosier med kategorien. Både kortsiktige salgsmål i volum og oppnåelse av høy omsetningsandel blant nye brukergrupper i kategorien er innfridd.  Et strategisk viktig mål om å vinne tilbake «bestevenn» status i en betydelig distribusjonskanal ble oppnådd 30 uker etter lansering. Caset viser at godt innsiktsarbeid, strategisk planlegging og stor utholdenhet kan føre til imponerende resultater. Sølv i kategorien NY tildeles Lerum for lanseringen av SMUDI og caset «SMUUD verdensnyhet fra Sogn».»


Kantars Innsiktspris 2020

Årets vinner er Grilstad
Med: RED dentsu X og Pol

Jurybegrunnelse: «Årets vinner satte seg ambisiøse mål for å snu en negative utvikling og ta tilbake sin markedsposisjon. For å få til dette var man helt avhengig av bruk av data og presis innsikt. Sentralt stod erkjennelsen av at det ikke hjelper med en godt kjent merkevare når den ikke trigges i de viktigste brukssituasjonene. Innsikten har vært helt sentral i utforming av strategi, taktikk, formidling av budskap og utforming av klart definerte mål. Resultatene som er skapt er imponerende. Det er en sann ære å tildele årets Innsiktspris fra Kantar til Grilstad for caset «Bruk av category entry points og distinctive assets for økt salg!»


Avslutningsvis vil vi gratulere og takke alle de nevnte byråene og deres kunder. Vi håper på nok et spennende år med meningsfull vekst.


 Se prisutdelingen her.