Vi skal bli CO2-nøytrale

Publisert på:

I dentsu tar vi vårt samfunnsansvar på alvor og har derfor forpliktet oss til å gjøre store endringer i vårt klimaavtrykk. Ved å justere alle ledd i selskapet skal vi kutte våre utslipp og nå målet om å bli et CO2-nøytralt konsern innen 2025.   

Dentsu skal bli CO2-nøytrale

Nå haster det 

Koronapandemien har ført med seg noen akutte samfunnsutfordringer, men da er det også viktig å huske at klimakrisen fortsatt er vårt største fellesprosjekt. Klimaendringer er en voksende trussel mot befolkningen, økosystemet og verdensøkonomien. Og noe som krever umiddelbar handling. Det er heldigvis fortsatt håp, og for å unngå de verste konsekvensene må vi begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C. For å få til dette må verdenssamfunnet blant annet halvere klimagassutslippene innen 2030, og bli helt CO2-nøytrale innen 2050. Dette krever en drastisk endring i både private og offentlige sektor.  

Bedrifter tar ansvar 

 Dentsu anerkjenner denne krisen, og sammen med andre bedrifter danner vi en global allianse av bedriftsledere som sammen skal gjøre det vi kan for å bli CO2-nøytrale:    

  • Bedrifter verden over legger press på G7 og andre verdensledere om å tilrettelegge for en rask og rettferdig overgang til en mer klimavennlig næring.   
  • Over 70 bedriftsledere over hele verden bidrar til å få fortgang i overgangen til en CO2-nøytral økonomi gjennom samarbeid på tvers av sektorene.   
  • Minst én femtedel av verdens 2000 største børsnoterte selskaper har nå forpliktet seg til å bli CO2-nøytrale i løpet av 2025. Og dette er vi stolte over å være en del av! 

Les mer om planen for en mer CO2-nøytral økonomi her