Carat
Sigdal Kjøkken AS

0

var mer positive til Sigdal som merkevare etter kampanjen

0

flere kjøkkenfornyelser enn forventet

0

ville vurdere kjøkkenfornyelse

0

ville søke mer informasjon

Utfordring: 

Hvordan skulle «gammeldagse» Sigdal øke salget i økonomiske nedgangstider?

Økonomisk usikkerhet fører til at forbrukerne er avventende og utsetter større kjøp. En nedgang i kjøkkensalget gjør seg gjeldende i 2022. Sigdal forventer at forbrukere fremover vil se til rimeligere alternativer og løsninger.


Innsikt viste at det var 2 hovedutfordringer som måtte adresseres:

  1. Forbrukerne oppfatter kjøkkenaktørene lite differensierte og distinkte, og forbrukerne har ikke en reell grunn til å velge et merke foran et annet (preferanse).
  2. Sigdal scorer lavt på brand liking, en av de viktigste driverne for kjøp, og oppfattes som traust og gammeldags.

Løsning: 

Vi la en strategi med fokus på å trigge tidligere Sigdalkunder til å fornye deres kjøkken. Vi så en mulighet i å bruke Sigdal sitt nyetablerte RE:NEW konsept (kjøkkenfornyelse) for å snakke til eksisterende kunder og skape mersalg. Ved å fokusere på gjenbruk og bærekraft, som målgruppen er opptatt av, ønsket vi i tillegg å skape et distinkt etterlatt inntrykk for å styrke merkevaren på lang sikt.

For å trigge eksisterende Sigdalkunder trengte vi et kommunikasjonshierarki som støttet opp under en lenger historiefortelling med gjennomslagskraft. I historiefortellingen brøt vi kategorispråket med utradisjonelt innholdMed bakgrunn i målgruppeinnsikten og at kjøkkenaktører er lite differensierte utfordret vi Sigdal.

For å bygge kunnskap om RE:NEW måtte vi illustrere prosessen fra gammelt til nytt kjøkken - vi måtte bryte med kategorispråket og vise «gamle» kjøkken.


For å skape engasjerende, relevant og troverdig kommunikasjon skulle innholdskampanjen ha fokus på:

  • Ekte kundehistorier: vise konkrete «real-life» eksempler på fornyelse med RE:NEW.
  • Nytteverdi: dokumentere kjøkkenfornyelsen med råd fra Sigdals kjøkkenekspert knyttet til prosess og valg.
  • Unngå grønnvasking: minimere bruk av ordet bærekraft og fokusere på hvordan kjøkken kan fornyes.

Resultat: 

Et 360-økosystemet skulle vise seg og gi bærekraftige resultater. 

  • Resultatet ble 75% flere kjøkkenfornyelser enn forventet og en omsetning på 3 555 020 NOK og kampanjen hadde en ROAS på nesten 4.
  • Vi fikk 70 bookinger av tegne timer og hele 50% konverteringsrate fra tegnetime til salg (fornyelse) - langt over Sigdal sin konverteringsrate som i snitt ligger på 8%.
  • Salget av RE:NEW holdt seg på et høyere, stabilt nivå i etterkant av kampanjen. 

Til tross for utfordrende rammebetingelser har kampanjen gitt resultater langt over målsetting. Gjennom sin innsiktsbaserte tilnærming og kreative og ærlige visuelle uttrykk har den blitt oppfattet som troverdig og har derfor inspirert, begeistret og skapt stort engasjement i sosiale medier - i tillegg til gode slagsresultater for Sigdal - i et tøft marked.


Kontaktperson: 

Camilla Marstrander

camilla.marstrander@dentsu.com


Carat

Carat er landets største og ledende mediebyrå, og har vunnet flere priser for sin innsats for de største merkevarene i landet.

Les mer om Carat her