Dentsu X
Sats

0

vekst i kundebasen 

(48.000 nye medlemmer)

0

økt aktivitet hos medlemmer

0

Økt omsetning 

(15% justert for prisøkningen 1.jan)

0

økning i kundevekst 

(vs. 2019)

Utfordring:

Etter nærmere 2 år med Covid sto SATS foran en utfordring. Medlemmene som forsvant under covid hadde kommet tilbake, men veksten hadde stagnert rundt samme nivå som den var gjennom hele 2019. Det var flere grunner til dette:

  • Mettet marked: Flere lavpris-aktører og ikke nok nye treningskunder inn i markedet. Treningskjedene resirkulerer i stor grad kunder mellom hverandre.
  • Lav lojalitet: SATS oppfattes som premium produkt, og kan koste mer enn lavpris aktørene. Mange medlemmer ser ikke verdien i å betale mer og ender opp med å avslutte sitt SATS medlemskap.


Så spørsmålet nå var:

Hvordan skal vi vokse?

Løsning:

Løsningen besto av 3 ulike tiltak. 


Tiltak 1: SYNLIGGJØRE ALLE TJENESTENE OG VERDIEN I ET SATS MEDLEMSKAP

SATS sin kommunikasjon var utydelig, med mange sprikende budskap og lite fokus på verdien i et SATS medlemskap. For å levere på den nye strategien ble det utviklet nytt konsept som fremhevet alle tilbudene du har mulighet til å benytte med et SATS medlemskap på en motiverende måte – «Included»


Tiltak 2: SIKRE OPTIMAL KANALBRUK BÅDE FOR MEDLEMSVEKST OG ØKT AKTIVITET HOS MEDLEMMER

For å optimalisere mediemiksen både for å skaffe nye medlemmer, samt å aktivere eksisterende medlemmer, gjennomførte vi en utvidet salgsmodellering som attribuerte effekten mediekjøpene hadde både på salg (nye medlemmer) og på trafikk til sentrene (aktivering av eksisterende medlemmer).

Salgsmodelleringen viste at spesielt Youtube, OOH, Meta og Schibsted Premium Display bidro mest til medlemsvekst, mens OOH, Native og Meta bidro til aktivering av eksisterende medlemmer.


Tiltak 3: KUNDEDIALOG: FRA DATADREVET TIL MENNESKEDREVET

For å øke aktivitet og informere om mulighetene hos SATS til egne kunder var det kritisk å benytte egne kanaler

SATS hadde en CRM løsning som i stor grad var datadrevet med automatisk oppfølging på SMS, mail og app. Innsikten viste imidlertid at medlemmene ønsket å bli sett, fulgt opp og hjulpet på vei til treningssuksess.

Strategien som ble lagt utdypet at SATS er med deg hele veien. Nye grep ble derfor gjort på sentrene for oppfølging av medlemmer, der ansatte og PT ’er spilte en viktig rolle.


Resultat:

Dette caset er historien om hvordan SATS gikk fra underskudd i et tøft marked til rekordoverskudd innen ett år.

Salgsmodellering gjennomført i etterkant viste at media sin effekt var betydelig i kundeveksten og aktivering av medlemmer.

Med en mediestrategi som la føringer for nytt konsept med tilpassede medieuttak og et nyskapende CXM løp som fokuserte på menneskelig oppfølging, er dette en stor suksesshistorie for SATS.

dentsu X

dentsu X er et av Norges mest anerkjente mediebyråer, med flere topplasseringer som Årets Byrå. 

Innovation Director, dentsu X

Inge Hofstad Kjeilen

Inge Hofstad Kjeilen

Innovation Director, dentsu X