Generativ AI i Dentsu 

Publisert på:

Dentsu har over en periode bygget opp sin kompetanse innen generativ AI, og leverer nå en stor bredde av tjenester knyttet til dette. Fra rådgivning til bistand i og utvikling av komplekse, multimodale løsninger som er dypt integrert i våre kunders forretningssystemer. 


 

Dette startet for en god stund tilbake med et internt initiativ for opplæring, og samkjøring med våre praksiser. Hvordan vi skulle håndtere denne teknologien, i form av prompt-trening, fin-tuning og generell forståelse av modeller og arkitekturer som definerer det som faller under definisjonen av generativ AI. 

Vi har sett at suksess ligger i å kombinere teknologisk innsikt med bransjekunnskap. Ved å tilpasse tilnærmingen til hver enkelt kunde, har vi hjulpet dem med å utnytte generativ AI til å skape nye muligheter og løsninger – alt fra automatisering av innholdsproduksjon til forbedring av kundeservice og operasjonell effektivitet. 

 

Vår modell hviler på tre pilarer.  

  1. Vi må gi næring til forestillingsevnen, slik at våre kunder kan tenke kreativt innenfor et helt nytt mulighetsrom.  
  2. Vi må tilrettelegge for innovasjon, fordi dette er en utvikling som går lynraskt og det krever god kontroll når våre kunder skal validere hva som er verdt å satse videre på.  
  3. Det skal gi økt forretningsverdi. Enten ved å gjøre prosesser mer smidige, men kanskje aller viktigst sørge for at det skaper enda bedre kundeopplevelser til våre kunders kunder. 

 

For å lette litt på sløret av hva vi konkret jobber på i dag, så er det forskjellige «co-pilots» som er skreddersydd våre klienters forretningsmodeller. Litt som å utstyre våre kunder med smarte assistenter som utfyller verdikjedene deres. Men, vi utvikler også lettere løsninger. Enten det er automatisk innholdsproduksjon i form av tekst eller bilder. Generative analysemotorer som tilpasses alt i fra brukeranalyse til kampanjeoptimalisering. Dette ved siden av rådgivning og opplæring innen dette raskt voksende feltet. 


Generativ AI er en perfekt forlengelse av fagområdet Experience Design. Det nye grensesnittet mellom menneske og maskin er totalt forandret, og 2024 er året vi vil se generativ AI virkelig befester seg i nye og til nå helt ukjente forretningsapplikasjoner. Det er her vi i Dentsu trives. Det er også her vi inviterer nye og eksisterende kunder inn, slik at vi kan hjelpe til med ikke bare å forstå hva dette er, men hvordan de kan komme i gang på en trygg og god måte. Dette for å gjøre dem rustet opp - både på teknologisiden og på deres interne kompetanse.